30. 1. 2017

Výzva akcionářům Banky CREDITAS a.s.

Vážení akcionáři, věnujte prosím pozornost důležitým skutečnostem, které souvisejí s Projektem změny právní formy.

Vážení akcionáři, v souladu s Projektem změny právní formy ze dne 14. 5. 2015, který je dostupný v sekci Důležité dokumenty, proběhla úspěšně přeměna Záložny CREDITAS, spořitelního družstva na akciovou společnost Banka CREDITAS a.s. Od 1. 1. 2017 je pod touto obchodní firmou zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10892 (dále jen „Banka CREDITAS“). V návaznosti na zápis přeměny do Obchodního rejstříku proběhla dne 2. 1. 2017 registrace emise 15 012 466 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč, u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., přičemž tyto nahrazují původní družstevní podíly členů Záložny CREDITAS.

Následným nezbytným krokem pro samotné vydání akcií akcionářům je jejich zaevidování (přípis) na majetkové účty cenných papírů jednotlivých akcionářů. Pro tyto účely potřebujeme, abyste nám sdělili identifikační údaje Vašeho majetkového účtu, případně pokud žádný majetkový účet cenných papírů veden nemáte, můžeme Vám jeho založení pomoci zařídit. V případě, že o akcie nemáte zájem (být akcionářem není podmínkou využívání služeb a produktů Banky CREDITAS, oproti dřívějšímu stavu v Záložně CREDITAS, spořitelním družstvu, kdy pro poskytování služeb bylo členství podmínkou), můžeme Vám zprostředkovat jejich prodej majoritnímu akcionáři (pouze v případě, že nemáte již uzavřenou smlouvu o jejich budoucím převodu). O uvedených možnostech byli všichni akcionáři podrobněji informováni v minulých dnech zaslaným dopisem včetně nezbytných formulářů a pokynů jak postupovat. Postupujte dle pokynů uvedených v dopise co nejdříve, nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů od jeho doručení.

Pokud jste uvedený dopis neobdrželi nebo máte další dotazy k postupu ohledně akcií, neváhejte nás kontaktovat na bezplatné telefonní lince 800 888 009, kde Vám pracovníci Banky CREDITAS poskytnou další informace.