1. 3. 2017

Nově poskytované služby: mobilita klientů a základní platební účet

Na základě změn plynoucích z novelizovaného zákona o platebním styku s účinnosti od 1. 3. 2017 zavádíme tyto nové služby. Díky mobilitě klientů vám usnadníme přechod z jiné banky. Základní platební účet našim klientům poskytne běžné služby platebního styku dle parametrů tohoto zákona.

Mobilita klientů

Přechod k naší bance pro vás bude od nynějška jednodušší. Nový běžný účet nastavíme dle vašich potřeb a pomůžeme s převedením trvalých plateb, souhlasů s inkasem a se SIPO z původní banky.

Pokud máte zájem převést svůj běžný účet k Bance CREDITAS, stačí přijít na některou pobočku. Spolu s naším bankéřem zvolíte požadované služby a vyplníte Žádost o změnu platebního účtu. Potřebujete k tomu platný občanský průkaz a pro jednodušší postup doporučujeme vzít s sebou také výpis z vašeho stávajícího účtu. Zbytek necháte na nás. Můžeme zajistit i zrušení původního běžného účtu, pokud si to budete přát. Podrobnější informace ke změně banky najdete v dokumentu Rádce k mobilitě klientů.

Postup při změně banky vychází ze zákona o platebním styku č. 284/2009 Sb. (ve znění novely č. 452/2016 Sb.) a je standardizován Českou bankovní asociací zde.

Základní platební účet

Základní platební účet je nově poskytovaná služba, jejíž podmínky jsou stanoveny zákonem o platebním styku. Služba je určena pro spotřebitele, kteří nemají vedený platební účet u žádné banky působící v ČR a splní podmínky dle tohoto zákona. Požádat o zřízení Základního platebního účtu může klient na kterékoli pobočce vyplněním příslušného formuláře žádosti.

Pokud klient splní podmínky pro zřízení Základního platebního účtu, bude mu bankou předložen návrh smlouvy a umožněno smlouvu uzavřít. Poplatky týkající se Základního platebního účtu jsou ve stejné výši jako poplatky za běžný účet nabízený bankou. Na Základním platebním účtu, vedeném výhradně v českých korunách, je možné využívat zejména základních platebních služeb (vkládání a výběr hotovosti, platební příkazy včetně trvalých a odchozí inkaso) a volitelně zřídit debetní platební kartu a přímé bankovnictví. Klient není při sjednávání Základního platebního účtu povinen čerpat žádné dodatečné služby banky.

Vznikne-li mezi bankou a klientem při poskytování platebních služeb spor, má klient právo se obrátit s návrhem na řešení sporu na finančního arbitra, jehož činnost je upravena zákonem č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi.