9. 5. 2017

Změny v obchodních podmínkách od 9. července 2017

Dovolujeme si vás s předstihem informovat o změnách v obchodních podmínkách a ostatních dokumentech, které najdete přiloženy níže. Uvedené změny budou účinné od 9. 7. 2017.

Souhrnný popis změn od 9. 7. 2017

V rámci podmínek k již existujícím depozitním produktům nedošlo k žádným zásadním změnám. Vaše depozitní produkty budou nadále fungovat tak, jak jste zvyklí. Změna se týká pouze položek v sazebnících.

Právo odmítnutí změn

Rádi bychom vás také informovali o vašem právu písemně odmítnout návrh uvedených změn či doplnění dokumentů do 8. 7. 2017 v souladu s bodem 1.9 aktuálně účinných VOP. Pokud navrhovanou změnu či doplnění písemně odmítnete, máte právo písemně vypovědět Smlouvu, a to bezplatně s okamžitou účinností. Pokud odmítnete navrhované změny či doplnění, ale Smlouvu nevypovíte, je toto oznámení Banky zároveň její výpovědí Smlouvy s tím, že výpovědní doba uplyne dne 8. 7. 2017. Pokud návrh uvedených změn či doplnění v souladu s uvedeným neodmítnete, platí, že navrhované změny či doplnění přijímáte.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na některou z našich poboček. Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci s vámi.