16. 6. 2017

Změny v obchodních podmínkách pro platební karty

Dovolujeme si vás s předstihem informovat o změnách v obchodních podmínkách, které budou účinné od 16. 8. 2017.

Souhrnný popis změn od 16. 8. 2017

Nové obchodní podmínky reflektují vývoj na poli našich produktů a služeb. Do podmínek jsme doplnili informace k připravovanému produktu - platebním nálepkám MasterCard Sticker. Podrobněji jsme zapracovali některé pojmy a postupy související s platebními kartami a karetními transakcemi, včetně mezinárodních. Promítli jsme zde i nové funkce související s Přímým bankovnictvím.

Právo odmítnutí změn

Rádi bychom vás také informovali o vašem právu písemně odmítnout návrh uvedených změn do 15. 8. 2017 v souladu s bodem 1.9.4 aktuálně účinných Všeobecných obchodních podmínek Banky ("VOP"). Pokud navrhovanou změnu či doplnění písemně odmítnete, máte právo písemně vypovědět Smlouvu. Pokud písemně odmítnete navrhované změny či doplnění, ale Smlouvu nevypovíte, platí, že Smlouvu vypověděla Banka v souladu s 1.9.5. VOP. Pokud návrh uvedených změn či doplnění v souladu s uvedeným neodmítnete, platí, že navrhované změny či doplnění přijímáte.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na některou z našich poboček. Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci s vámi.