27. 7. 2017

V prvním pololetí udržela Banka CREDITAS silnou kapitálovou pozici a dosáhla zisku

Během prvních šesti měsíců na bankovním trhu se podařilo Bance CREDITAS získat si důvěru vkladatelů. Celkově nyní obhospodařuje vklady v hodnotě 26,9 miliardy korun. I při pokračujících investicích vykázala zisk přes 7 milionů korun.

„Při přechodu na bankovní trh bylo pro nás stěžejní udržet naše stávající klienty a získat nové. To se nám podařilo velmi efektivně, naší prioritou pro další období je proto rozvoj produktové nabídky. Soustředit se chceme také na rozvoj strany aktiv, tedy na úvěrování především českých firem a jejich projektů,“ shrnuje první pololetí předseda představenstva Banky CREDITAS Vladimír Hořejší.

Banka CREDITAS k ultimu prvního pololetí udržovala i kvalitní úvěrové portfolio (podíl tzv. ohrožených pohledávek činil 9,8 %) a kapitálovou sílu (kapitálový poměr pro Tier 1 činil 12,84 %).

Pozitivním indikátorem je i kladná hodnota hospodaření (zisk ve výši 7,6 milionu korun). Té se podařilo dosáhnout i při investicích např. do rekonstrukcí a nového vybavení poboček, rozvoje nových produktů či IT systémů.

Přílohy

Pomocí programu Adobe Reader lze všechny formuláře vyplnit, vytisknout i vyplněné uložit.

Kontakt pro média
e‑mail: pr@creditas.cz