28. 12. 2017

Oznámení Banky CREDITAS k přednostnímu úpisu akcií

Vážení akcionáři, na základě rozhodnutí Valné hromady tímto zveřejňujeme informaci o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií.

V příloze tohoto oznámení naleznete důležité informace o přednostním právu k úpisu akcií. Místem pro upisování těchto akcií je sídlo Banky CREDITAS nebo pobočka Praha - Florenc na adrese Sokolovská 675/9, Praha 8, v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 17.00 hod.