1. 1. 2018

Informace o omezení hotovostního cizoměnového platebního styku

Banka tímto poskytuje aktualizovanou informaci o hotovostních cizoměnových platebních transakcích na svých pobočkách spočívajících ve výběru nebo vkladu cizí měny k účtům vedeným bankou.

Pobočky neposkytující cizoměnové hotovostní transakce

Na našich pobočkách Brno a České Budějovice nejsou umožněny hotovostní cizoměnové platební transakce.

Omezení cizoměnových platebních transakcí

Na pobočkách Olomouc, Praha 1 - Centrum, Praha 5 - Anděl, Praha 8 - Florenc, Hradec Králové, Chotěboř, Liberec, Plzeň, Ostrava - Poruba, Ostrava - Karolina, Pardubice, Ústí nad Labem, Třebíč a Zlín jsou hotovostní cizoměnové platební transakce omezeny.

Popis omezení Výběr peněžních prostředků v EUR nebo v USD v hotovosti z účtu ve výši ≥ 50 000 Kč (ekvivalent v EUR nebo USD) je oprávněná osoba povinna bance oznámit 5 obchodních dnů před obchodním dnem, na který je plánován výběr takové hotovosti.*

  • Pokud klient svůj záměr vybrat v hotovosti cizí měnu bance uvedeným způsobem neoznámí, banka mu nemůže garantovat, že mu požadovanou hotovost v jím požadované výši a měně vyplatí.

Minimální nominální hodnoty vkládané a vybírané cizí měny:

Banka přijímá a vyplácí mince pouze v měně EUR, a to v hodnotách 1 EUR a 2 EUR a pouze do počtu 5 kusů mincí.

EUR - minimální hodnota bankovek 5 EUR / minimální hodnota mincí 1 EUR USD - minimální hodnota bankovek 1 USD