27. 6. 2018

Změny ve smluvních dokumentech platné od 1. 9. 2018

Dovolujeme si vás s předstihem informovat o změnách ve smluvních dokumentech, které naleznete na našem webu v sekci důležité dokumenty. Uvedené změny budou účinné od 1. 9. 2018.

S účinností od 1. 9. 2018 měníme Smluvní dokumenty Banky CREDITAS a.s. - Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), příslušné Obchodní podmínky („OP“), Sdělení a Sazebníky. Změny jsou souhrnně uvedeny v dokumentu Návrh změny rámcové smlouvy. Níže naleznete všechny dokumenty s přehledem změn i jednotlivě.

Ke změně vyjmenovaných Smluvních dokumentů přistupujeme zejména v souvislosti s/se:

a) změnou sídla Banky

b) úpravou poskytování platebních služeb,

c) aplikací jednotného označení služeb podle vyhlášky České národní banky č. 74/2018 Sb.,

d) úpravou sjednávání některých Finančních služeb Distančním způsobem a zároveň odebráním možnosti sjednat některé Finanční služby Korespondenčním způsobem,

e) sjednocením sazebníků v současnosti roztříštěných v jednotlivých OP a vytvoření Sazebníku k depozitním produktům a souvisejícím službám pro fyzické osoby nepodnikající (dále jen „Sazebník FON“) a Sazebníku poplatků k depozitním produktům a souvisejícím službám pro fyzické osoby podnikající a pro právnické osoby (dále jen „Sazebník FOP, PO“).

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na některou z našich poboček. Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci s vámi.

Vaše Banka CREDITAS

Přílohy