1. 3. 2019

Lemur – České ceny za Public Relations

Ve specializované soutěži odborná porota Asociace PR agentur ocenila kampaň naší značky Richee, která obsadila 2. místo v kategorii Finanční trh a finanční služby. V rámci kampaně jsme dokázali oslovit ekonomické i technologické novináře a Richee se objevil v téměř 500 mediálních výstupech.