4. 3. 2019

Prodloužení lhůty k připomínkování bilančních výpisů

V souvislosti s doručováním bilančních výpisů si Vám dovolujeme sdělit, že připomínky k těmto výpisům můžete uplatnit až do 31. 3. 2019, dochází tedy k prodloužení lhůty, abyste se se zaslanými podklady mohli důkladně seznámit.

Společně s bilančními výpisy jste obdrželi (v případě, že jste spotřebiteli) Výpis poplatků k Vašim platebním účtům, který rekapituluje poplatky a další náklady, které Vám v souvislosti využíváním našich platebních účtů vznikly v období od 31. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Příští Výpis poplatků obdržíte za celý rok 2019.