12. 7. 2019

Změny ve smluvních dokumentech účinné od 14. 9. 2019

Dovolujeme si vás s předstihem informovat o změnách ve smluvních dokumentech, které jsou souhrnně uvedeny v dokumentu Návrh změn rámcové smlouvy. Úplná znění smluvních dokumentů s vyznačenými změnami najdete na našem webu v sekci Důležité dokumenty.

Ke změně smluvních dokumentů přistupujeme zejména v souvislosti s úpravou poskytování platebních služeb a zajištění souladu s nově účinnými právními předpisy.

Uvedené změny budou účinné od 14. 9. 2019 (s výjimkami uvedenými v souhrnném dokumentu, které nabývají účinnosti dříve).

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na některou z našich poboček. Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci s vámi.

Vaše Banka CREDITAS