16. 8. 2019

Změny v obchodních podmínkách pro Spořicí vklad 3M

Dovolujeme si vás s předstihem informovat o změnách v obchodních podmínkách k produktu Spořicí vklad 3M, které budou účinné od 20. 10. 2019. Změna obchodních podmínek se týká úpravy termínu splnění podmínek pro nastavení zvýhodněné úrokové sazby. Níže přikládáme jejich úplné znění s vyznačenými změnami.

Informace o Vašich právech

Rádi bychom Vás také informovali o Vašem právu písemně odmítnout návrh uvedených změn nejpozději poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti, pokud tak neučiníte, platí, že jste navrhované změny přijali. Pokud navrhované změny písemně v uvedené lhůtě odmítnete, máte právo závazek ze Smlouvy písemně vypovědět. Taková výpověď musí být doručena Bance nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn. Pokud navrhované změny písemně odmítnete, ale závazek ze Smlouvy nevypovíte, platí, že závazek ze Smlouvy vypověděla Banka v den, kdy Vám poskytla informace o navrhovaných změnách.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na některou z našich poboček. Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Vaše Banka CREDITAS