3. 10. 2019

Proč v Richeem vyžadujeme osobní údaje a doklady?

Mezi časté dotazy patří, proč v mobilní aplikaci Richee vyžadujeme vaše rodné číslo, občanský průkaz a další doklad. Jednoduchá odpověď zní: nařizují nám to příslušné státní zákony a současně jde o náš příspěvek k vaší bezpečnosti. K jakému účelu nám tyto údaje slouží?

Rodné číslo

Rodné číslo je nenahraditelnou pomůckou, kterou lze evidovat jednu osobu napříč všemi úřady, organizacemi a firmami. A co je důležité – rodné číslo se po celý život nemění. Můžete se přestěhovat, změnit si po svatbě nebo na vlastní žádost jméno, můžete věkem nebo zásahem plastického chirurga změnit svoji podobu, ale rodné číslo budete mít stále stejné. Současně je rodné číslo pouhým identifikátorem – skvěle pomůže při evidenci, ale samo o sobě nestačí třeba pro uzavření smlouvy nebo prokázání vaší totožnosti.

Dva doklady

Občanský průkaz je základem při ověřování totožnosti klienta. A pochopitelně je nutností jak při jednání na pobočce, tak při on-line sjednávání smlouvy týkající se třeba běžného účtu.

Druhý doklad je potvrzením vaší identity. Jde o síto, ve kterém by se chytil podvodník, který nelegálním způsobem získal kopii vašeho občanského průkazu. Dva platné doklady jsou důkazem, že s námi jednáte skutečně vy, a ne někdo jiný.

Druhým dokladem nemusí být nutně jen cestovní pas nebo řidičský průkaz. Postačí i kartička zdravotní pojišťovny, studentský průkaz (ISIC/ITIC/ALIVE Card), rodný nebo oddací list, průkaz ZTP/P nebo průkaz zbrojní.

Jste slovenský občan s daňovou rezidencí v ČR?

Aplikaci Richee můžete i tak využívat bez omezení. Registrační údaje vyplníte stejně jako občané ČR. Pro registraci můžete použít telefonní číslo se slovenskou předvolbou. Pro ověření použijete následující doklady:

  1. Slovenský občanský průkaz nebo povolení k trvalému pobytu.
  2. Druhý doklad můžete vybrat ze stejného seznamu jako Češi: cestovní pas nebo řidičský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, studentský průkaz (ISIC/ITIC/ALIVE Card), rodný nebo oddací list, průkaz ZTP/P nebo zbrojní průkaz

Pro aktivační platbu můžete použít účet vedený buď u české nebo u slovenské banky. Jestliže je účet na Slovensku: vyberte banku a vypište IBAN, pak zašlete SEPA platbu ve výši 0,1 EUR na sběrný účet CREDITAS v eurech. Poplatek za SEPA platbu nenáleží Bance CREDITAS, ale vaší slovenské bance dle jejího sazebníku.

Na jaké zákony se odvoláváme?

Základem je v našem případě zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který vešel v platnost 13. ledna 2018 a do českého prostředí implementuje evropskou směrnici PSD2. Pokud máte zájem, můžete si na oficiálních stránkách evropské komise celou směrnici prostudovat.

On-line nebo off-line?

S předložením občanského průkazu a dalšího dokladu na úřadě nebo na pobočce banky nemají klienti ve většině případů žádný problém. Jednoduše jde o zažitou praxi, kterou znaly a využívaly i starší generace. On-line služby jsou ale pro mnoho lidí novinkou. A tak nejen banky, ale i další firmy často naráží na překážku: noví klienti nechtějí při uzavírání smluv vkládat na web či do aplikace své osobní údaje nebo kopie svých dokladů. V zásadě jde o totožnou situaci, ve které ale nehraje roli fyzická přítomnost žadatele v kanceláři úředníka nebo u bankéře na pobočce.

Častou obavou při on-line sjednávání je nedostatečná bezpečnost. To možná platí pro běžné aplikace, u kterých mnohdy ani nevíte, kdo je jejich autorem či provozovatelem a jaké jsou garance nakládání s vašimi osobními údaji. Ale Richee není běžná aplikace. Patří bance. Pracuje s financemi. A je pod důslednou kontrolou. V multibankovní aplikaci Richee se o své osobní údaje strachovat nemusíte.