3. 4. 2020

Poskytujeme provozní úvěry z programu COVID II

Ve spolupráci s ČMRZB nabízíme úvěry určené k provoznímu financování v rámci záručního programu COVID II. Tento program je určen pro živnostníky, malé a střední podnikatele, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku koronavirové pandemie z ní plynoucích preventivních opatření. Našim klientům, kteří chtějí program COVID II využít, poskytujeme pomoc s vypracováním žádosti a zpracováním všech potřebných dokumentů.

V rámci programu COVID II mohou podnikatelé požádat o úvěr ve výši od 10 tisíc do 15 milionů korun nebo o příspěvek na úroky až do výše 1 milionu korun. Úvěry poskytované v programu COVID II lze využít výhradně na provozní výdaje, např. mzdy, nájemné, náklady na energie a další provozní položky. Úvěr v rámci COVID II nelze využít na investice či refinancování jiných úvěrů. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) u úvěrů zařazených do programu COVID II poskytuje záruky až do výše 80 % komerčního úvěru, přičemž délka záruky je maximálně tři roky. Upozorňujeme, že program není určen na realizaci projektů na území hlavního města Prahy.

Pokud máte zájem o úvěr v rámci programu COVID II, kontaktujte co nejdříve našeho regionálního specialistu nebo regionální firemní centrum: přehled všech kontaktů.