10. 1. 2021

Jak vybrat úvěr na podnikání? Máme pro vás jednoduché desatero!

Když máte vlastní podnikání nebo ho manažersky vedete (nebo obojí), dojde často na moment, kdy máte třeba skvělé rozvojové plány nebo výborný projekt, jenže na něj zrovna chybí vlastní peníze. Jít pro úvěr do banky je dobrá cesta. Abyste ale úvěr vůbec dostali, aby měl dobré podmínky, a také aby s ním v budoucnu nebyly problémy, je dobré dodržovat deset základních pravidel. Tak pojďme na to.

K čemu všemu se dají využít úvěry pro firmy? Možnosti jsou široké, musíte se ale připravit na to, že v bance budete muset svoji žádost zdůvodnit a vysvětlit, k čemu peníze využijete. Mezi nejčastěji poskytované půjčky patří firemní úvěr na auto, firemní úvěr na nemovitost, firemní úvěr pro začínající firmy nebo podnikatelský úvěr, který je oblíbený mezi živnostníky.

1. Nepodceňte přípravu

Než do banky půjdete, kromě potřebné dokumentace si zformulujte argumenty pro diskuzi. Hlavně u úvěru pro start-up, začínající firmu, je pro banky důležitým ukazatelem, zda umíte svůj projekt popsat a znáte nejen jeho výhody a přínosy, ale také rizika. A samozřejmě – zda máte konkrétní plány, jak budete na rizikové situace reagovat a svoje podnikání tím udržíte nad vodou.

2. Ukažte, že svým plánům věříte

Banky kladou značný důraz na vaši důvěru v podnikatelské plány a ochotu za ně ručit. Ručením se přitom nemyslí jen majetek, ale třeba i vaše reputace profesionála v oboru. Pokud budete nový projekt osobně zastupovat, bance tím ukážete, že jste ochotni na něj vsadit svoji pověst a dosavadní úspěchy. A to je samozřejmě pro banku dobrým znamením.

3. Buďte otevření

Nemůžete při žádosti o úvěr udělat větší chybu než úmyslně zamlčet některá kritická místa vašeho podnikání. Nezapomínejte, že banka bude projekt i samotnou firmu podrobně zkoumat, a velmi pravděpodobně na skrytá rizika přijde. Pokud je v žádosti zamlčíte, znamená to, že jste buď při přípravě nebyli pečliví, anebo hrozící problémy znáte, ale úmyslně jste je vynechali. Obojí pro vás znamená velké minus. Pokud bance skrýváte rizika svého podnikání, můžete skrývat i další negativní informace.

4. Pečlivě si vybírejte banku

Ačkoli silná konkurence nutí všechny banky ke zlepšování nabídek, podmínky firemního financování se u jednotlivých ústavů významně liší. Určitě neberte první nabídku, která vám přijde pod ruku. Stejně tak vůbec nemusí platit, že dobrou nabídku musíte dostat tam, kde máte podnikatelský účet. Firemní úvěr je velký zásah do života vaší firmy, věnujte mu proto dostatek času a porovnejte si více nabídek.

5. Nesledujte jen sazbu

Ačkoli úrokové sazby a poplatky samozřejmě hrají významnou roli při výběru úvěru, ještě větší důraz byste měli dát na individuální přístup banky. Zejména u „zkostnatělých“ bank můžete na schválení úvěru čekat dlouhou dobu, a pokud váš požadavek přesně nezapadá do tabulek, může se stát, že na úvěr můžete rovnou zapomenout. Menší banky s individuálním přístupem jsou zpravidla flexibilnější, co se individuálních parametrů týká, a schválení úvěru trvá kratší dobu. Mají zkrátka víc času se vám a projektu doopravdy věnovat. Ještě větší výhodou je individuální přístup ve chvíli, kdy v podnikání dojde ke komplikacím. Pružná dohoda s bankou při úpravě podmínek financování může rozhodnout o tom, zda vaše firma krizi zvládne, či nikoli. Individuální přístup najdete v CREDITAS v jejím firemním financování.

6. Ptejte se na dobu vyřízení žádosti

Značnou výhodou menších bank je rychlost vyřizování žádostí. Všechny banky mají přísné standardy pro hodnocení žadatelů o úvěry, v menších bankách ale mohou být schvalovací procesy operativnější. I když na úvěr nespěcháte, raději se všech oslovených bank zeptejte, jak dlouho bude proces schvalování trvat.

7. Zjistěte si, jak banka bude reagovat v případě problémů se splácením

Pokud se vaše podnikání nerozjede tak rychle, jak jste čekali, můžete mít problémy se splácením. Měli byste proto předem vědět, jak bude vaše banka reagovat, pokud ji požádáte o odložení splátek nebo jinou formu řešení. Bude splácení akcelerovat, zvýší razantně úrokovou sazbu nebo dokonce zesplatní celý úvěr okamžitě? Anebo se s vámi pokusí dohodnout na úpravě podmínek tak, aby vaše firma přežila, i když zaplatí se zpožděním?

8. Sledujte prostředí v bance

Už první jednání v bance může napovědět, jak k vám banka bude přistupovat. Proběhla schůzka v neosobním duchu a ve stylu „vyplňte formuláře, odevzdejte dokumenty, a hlavně příliš nezdržujte, venku čeká další žadatel“? Pak zřejmě nemůžete očekávat, že by se banka v budoucnu příliš věnovala vašim individuálním problémům. Zkrátka jste položkou v seznamu a tím to končí. Pokud se vám lidé v bance věnují, snaží se zjistit co nejvíce informací o vašem podnikání a plánech, pak máte dobrou šanci, že s vámi stejně pečlivě budou jednat i v budoucnu. A pokud se dostanete do problémů, nebo naopak se bude dařit lépe a úvěr budete mít zájem předčasně splatit, bude se vám banka snažit pomáhat podle konkrétní situace, a nikoli podle jednotné šablony, do které se musí „vejít“ všichni klienti.

9. Pročtěte si důkladně podmínky

Firemní financování se mezi jednotlivými bankami liší nejen úrokovými sazbami, ale i mnoha dalšími podmínkami. Velkou pozornost věnujte povinnostem a rozsahu reportingu, který budete muset pravidelně připravovat. V některých bankách je reporting natolik rozsáhlý, že buď strávíte značnou část svého času komunikací s bankou, anebo budete muset pro tento účel přijmout dalšího zaměstnance. Pokud má vaše firma jen pár pracovníků, může taková zátěž znamenat spoustu zbytečných nákladů.

10. Komunikujte

Nejen v průběhu jednání o úvěru, ale i během jeho čerpání a splácení s bankou komunikujte, kdykoli to bude nutné. Obzvláště pak v případech, kdy potřebujete upravit nebo změnit podmínky úvěru. Nebo když tušíte přicházející problém. Pokud své požadavky bance včas oznámíte, bude na vás pohlížet mnohem příznivěji, než když bez vysvětlení přestanete splácet, nebo porušíte jiné povinnosti. Bude také mnohem snazší najít pro vás řešení.