11. 1. 2022

CREDITAS investiční společnost má licenci od ČNB

CREDITAS investiční společnost, která je dceřinou společností naší banky, získala licenci od České národní banky a tím oprávnění obhospodařovat speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů

Skupina CREDITAS, jejíž součástí je i naše banka, má nyní ve své nabídce tři podfondy. Retailoví klienti mohou využít nabídku CREDITAS Nemovitostní I, který cílí na komerční nemovitosti s hotovostními toky z nájmů. Další dva fondy jsou určeny pro kvalifikované investory: CREDITAS ENERGY, jenž má pozici jednoho z největších distributorů elektřiny a plynu v ČR, a CREDITAS LOAN zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček.

„Aktivity v oblasti nabídky investic jsou jednou z hlavních priorit celé skupiny CREDITAS v následujícím období,“ říká Vladimír Hořejší, předseda představenstva Banky CREDITAS. „Licence nám umožní si fondy napřímo obhospodařovat. Pro administraci fondů budeme nadále využívat společnosti Conseq a Avant. Banka má v plánu postupně připravit širokou nabídku investičních nástrojů, proto chceme v blízké budoucnosti nabídku rozšířit o další fondy.“