na přehled aktualit

Aktualizace podpisových vzorů

14. 8. 2012

Informace pro majitele účtů v souvislosti s novými Všeobecnými obchodními podmínkami.

V souvislosti s novými Všeobecnými obchodními podmínkami Záložny CREDITAS účinnými od 1. 5. 2012 pozbývají platnosti a účinnosti dispoziční oprávnění a podpisové vzory vzniklé do 30. 4. 2012, které nebyly dle bodu 4.3.1 až 4.3.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek aktualizovány.

Vyzýváme tedy všechny klienty (majitele účtů i disponenty), aby učinili příslušná opatření a osobně na jakékoliv pobočce Záložny CREDITAS aktualizovali svůj podpisový vzor a podpisové pravidlo tak, aby bylo v souladu s uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami Záložny CREDITAS. Majitelé účtů musí rovněž neprodleně aktualizovat i dispoziční oprávnění svým disponentům, které udělili do 30. 4. 2012.

Tyto úkony je nutné provést bezpodmínečně, v opačném případě nebude klientům umožněno disponovat s peněžními prostředky na účtech.

Všeobecné obchodní podmínky

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009