na přehled aktualit

Členská schůze

12. 4. 2016

Dne 28. dubna 2016 se uskuteční řádná členská schůze

Řádná členská schůze se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 10:00 hod. v kongresovém sále Narcis hotelu Flora, Olomouc, Krapkova 34.

Hlavním bodem programu bude schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2015, včetně rozdělení zisku. Výroční zpráva 2015 je k nahlédnutí v sekci O nás/Povinně uveřejňované informace.

Dalšími významnými body jsou přednesení zpráv o činnosti volených orgánů, schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016, schválení nového znění Smluv o výkonu funkce všech členů představenstva, dále schválení nároku na variabilní složku odměn volených orgánů Záložny pro rok 2016 a schválení vložení dalších členských vkladů.

Všechny informace a níže uvedené dokumenty jsou členům zaslány i do Individualizovaných datových schránek a rovněž jsou k nahlédnutí na všech pobočkách Záložny.

Nabídka vložení dalších členských vkladů

Pozvánka na členskou schůzi a plná moc

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009