na přehled aktualit

Členská schůze

22. 5. 2015

Dne 24. června 2015 se uskuteční řádná členská schůze

Řádná členská schůze se bude konat dne 24. června 2015 od 10:00 hod. v kongresovém sále Narcis hotelu Flora, Olomouc, Krapkova 34.

Hlavním bodem programu bude schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2014. Výroční zpráva 2014 je k nahlédnutí v sekci O nás/Povinně uveřejňované informace. Dalšími významnými body bude schválení Projektu změny právní formy Záložny CREDITAS, schválení stanov a jednacích řádů orgánů záložny a volba člena úvěrové komise a na základě projeveného zájmu členů schválení vložení dalších členských vkladů do základního kapitálu Záložny CREDITAS.

Všechny níže uvedené dokumenty jsou zaslány i do Individualizovaných datových schránek. Na všech pobočkách záložny jsou dokumenty rovněž k nahlédnutí včetně Smluv o výkonu funkce členů volených orgánů.

Pozvánka na členskou schůzi a plná moc

Stanovy Záložny CREDITAS

Jednací řád členské schůze

Jednací řád představenstva

Jednací řád úvěrové komise

Jednací řád kontrolní komise

Kandidátní listina na obsazení pozice člena úvěrové komise

Kandidátní listina na obsazení pozice člena kontrolní komise

Informace k volbě členů volených orgánů a schválení smluv o výkonu

Nabídka k vložení dalších členských vkladů

Projekt změny právní formy Záložny CREDITAS

Zpráva představenstva o proměně Záložny CREDITAS

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009