na přehled aktualit

Členská schůze

30. 5. 2014

Dne 26. června 2014 se uskuteční řádná členská schůze

Řádná členská schůze se bude konat dne 26. června 2014 od 9.00 hod. v konferenčním sále Narcis hotelu Flora, Olomouc, Krapkova 34.

Hlavním bodem programu bude návrh na schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013. Výroční zpráva je k nahlédnutí v sekci Povinně uveřejňované informace. Dalšími významnými body členské schůze bude volba člena představenstva a kontrolní komise, schválení Smluv o výkonu funkce členů volených orgánů a na základě projeveného zájmu členů schválení vložení dalších členských vkladů do základního kapitálu Záložny CREDITAS.

Všechny níže uvedené dokumenty včetně Smluv o výkonu funkce členů volených orgánů jsou k dispozici k nahlédnutí na všech pobočkách záložny.

Pozvánka na řádnou členskou schůzi a plná moc

Průvodní dopis

Kandidátní listina člena představenstva

Kandidátní listina člena kontrolní komise

Nabídka k vložení dalších členských vkladů

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009