na přehled aktualit

Informace z členské schůze

8. 6. 2012

Dne 5. 6. 2012 proběhla členská schůze v Olomouci.

Na členské schůzi dne 5. 6. 2012 byla schválena účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2011. I přes negativní vývoj ekonomického prostředí bylo za rok 2011 dosaženo kladného hospodářského výsledku.

Členskou schůzí byla dále schválena změna stanov. Nejvýznamnější změna se týká povinnosti členů poskytnout Záložně identifikační údaje a nahlásit jejich případnou změnu, což vyplývá z § 5 písm. c) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Dalším bodem programu byly volby do volených orgánů. Novým členem představenstva byl zvolen pan Kamil Rataj, který pracuje v Záložně CREDITAS od února 2010 na pozici Ředitel oblasti Provoz a IT a mimo jiné úspěšně řídil projekt výběru a implementace nového bankovního systému ARBES OBS. Novým členem úvěrové komise byl zvolen Mgr. Radek Fotr, který pracuje v Záložně od března 2011 na pozici vedoucího Oddělení řízení operačních rizik.

S ohledem na dobrou zkušenost při auditu účetní uzávěrky za rok 2011 byla schůzí opětovně schválena pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2012 renomovaná společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009