na přehled aktualit

Mimořádná členská schůze

22. 10. 2014

Dne 7. listopadu 2014 se uskuteční mimořádná členská schůze

Mimořádná členská schůze se bude konat dne 7. listopadu 2014 od 10.00 hod. v konferenčním sále Narcis hotelu Flora, Olomouc, Krapkova 34.

Důvodem pro konání mimořádné členské schůze je schválení Dohod o převodu družstevního podílu a udělení souhlasu k ovládnutí záložny nabývajícím členem. Dalšími body programu bude schválení změn Smluv o výkonu funkce členů volených orgánů a na základě projeveného zájmu členů schválení vložení dalších členských vkladů do základního kapitálu Záložny CREDITAS.

Všechny níže uvedené dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí na všech pobočkách záložny.

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Průvodní dopis

Nabídka k vložení dalších členských vkladů

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009