na přehled aktualit

Mimořádná členská schůze

22. 2. 2013

Dne 20. 3. 2013 se uskuteční mimořádná členská schůze v Olomouci.

Představenstvo záložny svolává mimořádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 20. 03. 2013 v 10.15 hod. v salonku č. 2 v hotelu HESPERIA v Olomouci.

Důvodem pro konání mimořádné členské schůze je schválení nabytí kvalifikované účasti členů Záložny a projevený zájem stávajících i nových členů vložit do základního kapitálu Záložny další členské vklady.

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi
Průvodní dopis
Nabídka k vložení dalších členských vkladů
Plná moc

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009