na přehled aktualit

Mimořádná členská schůze

5. 10. 2011

Dne 17. 10. 2011 se bude konat mimořádná členská schůze.

Schůze se bude konat dne 17. 10. 2011 v 10.15 hod v kongresovém sále hotelu Flora v Olomouci.

Důvodem pro konání mimořádné členské schůze je projevený zájem stávajících i nových členů vložit do základního kapitálu záložny další členské vklady. Vzhledem k tomu, že posilování kapitálu je dlouhodobým strategickým cílem záložny, rozhodlo představenstvo na svém zasedání dne 3. 10. 2011 o konání další mimořádné členské schůze tak, aby bylo vyhověno nejen zájemcům o účast na kapitálu záložny, ale i jejímu strategickému směřování. 

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi
Průvodní dopis
Nabídka k vložení dalších členských vkladů
Plná moc

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009