na přehled aktualit

Pojištění k platebním kartám

30. 9. 2016

K platebním kartám CREDITAS si můžete od 1. 10. 2016 zřídit také cestovní pojištění a pojištění zneužití platební karty.

Cestovní pojištění k platební kartě MasterCard Standard je nabízeno ve variantě Family, platí tedy i pro rodinné příslušníky cestující s držitelem karty a zahrnuje pojištění léčebných výloh včetně asistenčních služeb, pojištění odpovědnosti za škodu občana, úrazové pojištění, pojištění právní ochrany a také cestovních zavazadel. Platí v celém světě a vztahuje se i na rizikové sporty. Vedení platební karty s cestovním pojištěním Vás bude stát 85 Kč měsíčně.

Pojištění zneužití platební karty MasterCard Standard je nabízeno ve dvou variantách, a to Basic a Classic. Obě varianty pojištění se vztahují na škody vzniklé v souvislosti se ztrátou nebo odcizením či zneužitím platební karty, dále na ztrátu nebo odcizení osobních dokladů, hotovosti, klíčů, peněženky a mobilního telefonu. Tyto varianty se liší pouze v limitech pojistného plnění. Vedení platební karty s pojištěním zneužití ve variantě Basic Vás bude stát 10 Kč měsíčně a ve variantě Classic 20 Kč měsíčně.

Pojištění k platebním kartám MasterCard Standard si můžete zřídit na kterékoliv z našich poboček.

Limity pro pojistná plnění obou variant pojištění a více informací naleznete v dokumentech níže.

Cestovní pojištění - výtah z pojistné smlouvy a asistenční karta.pdf
Základní informace - pojištění zneužití platební karty.pdf
Pojistná smlouva - ČP Zdraví.pdf
Formulář - Oznámení pojistné události (zneužití PK).pdf

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009