na přehled aktualit

Uveřejnění informací k 30. 6. 2008

8. 8. 2008

Uveřejnění povinně zveřejňovaných informací k 30. 6. 2008.

Údaje o předmětu podnikání a vykonávaných činnostech záložny, údaje o základním kapitálu a organizační struktuře, výkazy aktiv, závazků a vlastního kapitálu a pohledávek z finančních činností a výkazy k plnění pravidel obezřetného podnikání.

Z výkazů vyplývá, že záložna pokračuje v trendu mírného růstu, kdy posilují jak objemy vkladů od klientů, tak také kapitál záložny. Hospodaření záložny vykazuje zisk, přitom záložna má vysokou míru likvidních aktiv, které jsou zdrojem pro úspěšný budoucí rozvoj 1.TZ, družstevní záložny.

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009