na přehled aktualit

Uveřejnění informací k 30. 6. 2009

5. 8. 2009

Uveřejnění povinně zveřejňovaných informací k 30. 6. 2009.

Obsah povinně zveřejňovaných údajů je dán vyhláškou č. 123/2007 Sb. a je následující:

  • údaje o předmětu podnikání a vykonávaných činnostech záložny,
  • údaje o základním kapitálu a organizační struktuře,
  • výkazy aktiv, závazků a vlastního kapitálu a pohledávek z finančních činností,
  • výkazy k plnění pravidel obezřetného podnikání.

Z informací vyplývá, že záložna pokračuje, stejně jako v minulém období, v růstovém trendu a posilují jak objemy vkladů od klientů, tak kapitál záložny. Hospodaření záložny vykazuje zisk, současně má záložna vysokou míru likvidních aktiv, které jsou zdrojem pro další úspěšný rozvoj 1.TZ, družstevní záložny.

1.TZ, družstevní záložna k 30. 6. 2009

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009