na přehled aktualit

Záložna CREDITAS v dobré kondici

16. 6. 2011

Informace k finanční stabilitě a úvěrovému portfoliu záložny.

Záložna CREDITAS je ve velmi dobré kondici, za celou dobu své existence 15 let hospodaří s kladným hospodářským výsledkem, za rok 2010 dokonce vykázala rekordní zisk ve výši 24,1 mil. Kč. 

Základní kapitál činil ke konci roku 304 mil. Kč, bilanční suma 2,2 mld. Kč. Požadavek na kapitálovou přiměřenost k rizikovým aktivům, požadovanou ČNB na úrovni 8 % se překračoval o cca 80 %, protože tento ukazatel u nás činil 14,7 %. Výše klasifikovaných pohledávek klesla oproti předchozímu roku o 5 % na 78 mil. Kč

Záložna CREDITAS poskytla k 31. 5. 2011 úvěry v objemu 2 252 621 tis. Kč. Pohledávky se selháním činily k 31. 5. 2011 45 810 tis. Kč, tj. pouze 2,03 % z celkového objemu poskytnutých úvěrů. K pohledávkám se selháním záložna vytvořila opravné položky v objemu 12 191 tis. Kč. Úvěrové portfolio záložny z pohledu podílu pohledávek se selháním dosahuje velmi příznivého poměru.

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009