na přehled aktualit

Změny dokumentů v souvislosti s novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

1. 4. 2015

Přehled nejdůležitějších změn dokumentů účinných od 1. 4. 2015, od 1. 6. 2015 a od 1. 7. 2015

Z důvodu změn zavedených novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (č. 333/2014 Sb.) Záložna CREDITAS mění především smluvní podmínky úročených účtů tak, aby byly vklady klientů na těchto účtech vložené před 1. 7. 2015 ochráněny před aplikací tzv. pravidla „1:10“ vyplývajícího z novely a zároveň tak, aby byla Záložna CREDITAS schopna kontrolovat dodržování uvedeného pravidla u vkladů na úročených účtech zřízených po 1. 7. 2015. Podrobný přehled změn, které přináší zmiňovaná novela, zde:

Přehled nejdůležitějších změn

Změny dokumentů s účinností od 1. 4. 2015

  • Zákaz přivkládat na Spořicí účty BENEFIT, Spořicí účty CREDITAS, Spořicí vklady CREDITAS a Vkladní knížky CREDITAS.

Změny dokumentů s účinností od 1. 6. 2015

V rámci přechodných ustanovení Všeobecných obchodních podmínek je zavedeno pravidlo na „ochranu“ členů, kteří vložili vklady do záložny před 1. 7. 2015 se splatností po 1. 1. 2018, ale dne 1. 1. 2018 nepřesáhne výše jejich členského vkladu v Záložně 20 000 Kč, které se uplatní za předpokladu, že Záložna do 1. 1. 2018 nedostane bankovní licenci.

  1. Nebude umožněno zřídit termínované vklady v cizích měnách.
  2. Termínovaný vklad nebude možné zřídit přes Internetové bankovnictví a Korespondenčním způsobem (on-line).
  3. U Spořicího účtu BENEFIT, Spořicího účtu CREDITAS, Spořicího vkladu CREDITAS, Vkladní knížky:

• možnost zadání pouze jedné výpovědi,
• možnost vypovědět pouze celý vklad,
• nemožnost odvolání již zadané výpovědi,
• uplynutím Dispoziční doby navazující na výpověď podanou pro celý vklad automaticky zaniknou závazky ze smlouvy o účtu a ten bude zrušen (klient je povinen Záložně CREDITAS písemně sdělit, jak naložit s případným zůstatkem na účtu ke dni jeho zrušení).

Změny dokumentů s účinností od 1. 7. 2015

  • Zavedení pravidla „1:10“.
  • Podmínkou pro zřízení termínovaného vkladu bude dodržení pravidla „1:10“, tj. záložna jej nezřídí v případě, že výše členského vkladu člena nebude v takové výši, aby mohl být úročen celý požadovaný termínovaný vklad.

Od 1. 3. 2015 záložna navíc přestala nabízet Spořicí účty BENEFIT, Spořicí účty CREDITAS, Spořicí vklady CREDITAS, Vkladní knížky CREDITAS a Opakované Termínované vklady CREDITAS (tzv. revolvingy).

V případě ukončení jakéhokoliv depozitního produktu kontaktujte naše pobočkové pracovníky, kteří vám nabídnou nejvýhodnější způsob zhodnocení financí s ohledem na změny vyplývající z nové legislativy.

Návrhy změn obchodních podmínek byly všem členům zaslány v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami do jejich Individualizovaných datových schránek.
Úplné znění obchodních podmínek a ostatních dokumentů zde:

Všeobecné obchodní podmínky
Obchodní podmínky pro běžné účty a vkladové produkty
Sazebník poplatků k depozitním produktům a souvisejícím službám FON
Sazebník poplatků k depozitním produktům a souvisejícím službám FOP
Sazebník poplatků k úvěrovým produktům

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009