na přehled aktualit

Změny dokumentů s novým občanským zákoníkem

1. 11. 2013

Záložna CREDITAS zveřejnila aktualizované dokumenty účinné od 1. 1. 2014.

Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a mnoho dalších s ním souvisejících právních předpisů. Občanský zákoník ovlivňuje většinu právních záležitostí, které lidé i firmy v průběhu života řeší, a dotýká se i oblasti poskytování finančních služeb. Kvůli této velké legislativní změně musí banky i záložny stejně jako firmy v řadě jiných oborů měnit různé právní dokumenty, aby novému právnímu stavu odpovídaly.

Záložna CREDITAS proto provedla změny u následujících dokumentů tak, aby odpovídaly znění nového občanského zákoníku:

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování internetového bankovnictví

Obchodní podmínky pro platební karty

Obchodní podmínky pro běžné účty a vkladové produkty

Sdělení k platebním službám a provádění platebního styku

Dokumenty, které prošly revizí, zároveň zasíláme členům družstva také do jejich členských individualizovaných datových schránek. Prosíme a doporučujeme, aby se členové s těmito změnami seznámili.

Pokud někomu tato forma poskytnutí změn nevyhovuje, můžete požádat na našich pobočkách o jejich tištěnou podobu. Upozorňujeme, že se na samotných finančních službách a jejich stanovených podmínkách nic podstatného nemění; jde hlavně o soulad našich dokumentů s novým zákonem.

S navrženými změnami má člen právo nesouhlasit. V případě nesouhlasu je postup takový, že zašle na adresu sídla Záložny CREDITAS písemné odmítnutí změn a to nejpozději v poslední obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti těchto změn (tzn. v zásadě do konce roku 2013 v pracovní dny), jinak platí, že změny člen přijal. Pokud změnu obchodních podmínek člen odmítne, má ze zákona právo vypovědět smlouvu o platebních službách bezúplatně a s okamžitou účinností.

V případě dotazů k navrhovaným změnám je možné se obrátit na personál našich poboček.

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009