na přehled aktualit

Změny v cestovním pojištění k platebním kartám

24. 3. 2016

S účinností od 1. 4. 2016 Záložna CREDITAS nabízí ve spolupráci s ČSOB nové typy cestovního pojištění k platebním kartám.

Nové typy cestovního pojištění se týkají těchto platebních karet Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold a s těmito typy pojištění: Classic/Classic Family, Extra/Extra Family.

Stávající typy cestovního pojištění, tj. Standard/Standard Family, Exclusive/ Exclusive Family, Gold/Gold Family, nebude Záložna CREDITAS svým klientům od 1. 4. 2016 nabízet.

Pro klienty, kterým vydala Záložna platební kartu, v jejíž ceně je zahrnuto i cestovní pojištění MasterCard Gold a MasterCard Business, v období do 1. 4. 2016 bude změna znamenat automatickou změnu stávajícího typu cestovního pojištění na nový typ cestovního pojištění, a to dle níže uvedených pravidel:

a) u platební karty MasterCard Gold se stávající typ pojištění s názvem Gold automaticky změní na nový typ pojištění s názvem Extra; případně volitelně dokoupený typ cestovního pojištění s názvem Gold Family se změní na nový typ cestovního pojištění s názvem Extra Family.

b) u platební karty MasterCard Business se původní typ pojištění s názvem Exclusive automaticky změní na nový typ pojištění s názvem Classic; případně volitelně dokoupený typ cestovního pojištění s názvem Exclusive Family se změní na nový typ cestovního pojištění s názvem Classsic Family.

Klienti, kteří si dokoupili ke své platební kartě cestovní pojištění v období do 1. 4. 2016, platí podmínky zakoupeného původního typu cestovního pojištění.

Další změny podmínek u platebních karet se týkají

  • změny názvu doplňkové služby:
    Pojištění právní ochrany D. A.S. pro řidiče motorového vozidla se mění od 1. 4. 2016 na Pojištění právní ochrany.
  • poplatku za opakované vydání PIN:
    S účinností od 1. 6. 2016 bude navýšen poplatek za opakované vydání PIN, a to ze 150 Kč na200 Kč.

Informace o cestovním pojištění, Všeobecné obchodní podmínky a nové Sazebníky poplatků vydané Záložnou CREDITAS v souvislosti s uvedenou změnou naleznete níže.

Všeobecné pojistné podmínky k platebním kartám.pdf
Informace k cestovnímu pojištění k platebním kartám.pdf
Sazebník poplatků k depozitům FON účinný od 1.4.2016.pdf
Sazebník poplatků k depozitům FOP účinný od 1.4.2016.pdf

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009