na přehled aktualit

Změny v obchodních podmínkách od ledna 2017

31. 10. 2016

Dovolujeme si vás s předstihem informovat o změnách v obchodních podmínkách a ostatních dokumentech, které najdete přiloženy níže. Uvedené změny budou účinné od 1. 1. 2017.

Souhrnný popis změn od 1. 1. 2017

Uvedené změny a úpravy dokumentů vznikly s ohledem na změnu naší Záložny na Banku k 1. 1. 2017. Proto jsou všechny obchodní podmínky v nové grafické úpravě Banky a také se v textech místo Záložny mluví o Bance. Dále došlo ke změnám ustanovení, které se týkaly družstevní formy (především členství), která s transformací na Banku již nebude platná.

S příchodem Banky jsme pro vás připravili přehlednější koncepci obchodních podmínek a sazebníku poplatků. Nově bude mít každý produkt vlastní dokument, kde budou popsány jak obchodní podmínky, tak i sazebník poplatků.

V rámci podmínek k již existujícím depozitním produktům nedošlo k žádným zásadním změnám. Vaše depozitní produkty budou nadále fungovat tak, jak jste zvyklí. Podstatnější změny se týkají především obchodních podmínek k internetovému a mobilnímu bankovnictví, které souhrnně nazýváme jako Přímé bankovnictví. Internetové bankovnictví bude mít od ledna upravenou podobu. Nově spustíme aplikaci Mobilního bankovnictví pro chytrá mobilní zařízení.


Právo odmítnutí změn

Rádi bychom vás také informovali o vašem právu písemně odmítnout návrh uvedených změn či doplnění dokumentů do 31. 12. 2016 v souladu s bodem 1.10.4 aktuálně účinných VOP. Pokud navrhovanou změnu či doplnění písemně odmítnete, máte právo písemně vypovědět Smlouvu, a to bezplatně s okamžitou účinností. Pokud odmítne navrhované změny či doplnění, ale Smlouvu nevypovíte, je toto oznámení Záložny zároveň její výpovědí Smlouvy v souladu s bodem 1.10.5 VOP s tím, že výpovědní doba uplyne dne 31. 12. 2016. Pokud návrh uvedených změn či doplnění v souladu s uvedeným neodmítnete, platí, že navrhované změny či doplnění přijímáte. Uvedené se netýká Obchodních podmínek pro podřízený vklad, ve kterých byly provedeny pouze grafické úpravy.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na některou z našich poboček. Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci s vámi.


Obchodní podmínky pro Běžný účet.pdf

Obchodní podmínky pro Běžný účet pro složení základního kapitálu.pdf

Obchodní podmínky pro Cenový program VIP k běžnému účtu.pdf

Obchodní podmínky pro Platební karty.pdf

Obchodní podmínky pro Přímé bankovnictví.pdf

Obchodní podmínky pro Termínovaný vklad.pdf

Sazebník k depozitním produktům a souvisejícím finančním službám.pdf

Sdělení k platebním službám a provádění platebního styku.pdf

Všeobecné obchodní podmínky.pdf

Obchodní podmínky pro Podřízený vklad (již nenabízeno).pdf

Obchodní podmínky pro Spořící účet (již nenabízeno).pdf

Obchodní podmínky pro Spořící účet Benefit (již nenabízeno).pdf

Obchodní podmínky pro Spořící vklad (již nenabízeno).pdf

Obchodní podmínky pro Vkladní knížku (již nenabízeno).pdf

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009