na přehled aktualit

Změny v produktové nabídce od 1. 8. 2013

1. 8. 2013

Informace o změnách úrokových sazeb, poplatků od 1. srpna 2013 a obchodních podmínek od října 2013.

Vzhledem ke stávající situaci na finančním trhu, kdy základní úroková sazba ČNB stanovená na rekordně nízkou úroveň 0,05 % p.a. ovlivnila úročení veškerých komerčních úvěrů poskytovaných finančními společnostmi, dochází od 1. 8. 2013 ke změně úrokových sazeb vybraných produktů Záložny CREDITAS určených pro fyzické osoby nepodnikající. I po plánovaném snížení úrokových sazeb některých produktů nabízí Záložna CREDITAS svým nefiremním klientům v porovnání s konkurenčními produkty výhodné úročení vkladů.

Úrokové sazby na Běžném účtu CREDITAS určené nepodnikajícím fyzickým osobám jsou upraveny pouze na účtech vedených v EUR nebo USD, a to na 0,25 % p.a. Úročení Běžných účtů CREDITAS vedených v CZK zůstává na 0,50 % p.a.

Na Spořicím účtu BENEFIT jsou od 1. 8. 2013 upraveny úrokové sazby z 2,10 % p.a. na 1,75 % p.a., a to pro veškeré vklady do 20 mil. Kč.

Úrokové sazby u Termínovaného vkladu CREDITAS jsou upraveny pouze u vkladů vedených v CZK. Úrokové sazby na termínovaných vkladech na 12 měsíců budou od 1. 8. 2013 poskytovány ve výši 2,00 % p.a., na termínovaných vkladech na 24 měsíců ve výši 2,30 % p.a. U termínovaných vkladů na 36 měsíců nabídne Záložna CREDITAS úročení ve výši 2,60 % p.a. (měsíční připisování úroků) nebo 2,80 % p.a. (při připsání úroku na konci vkladu). U termínovaných vkladů na 48 měsíců 3,00 % p.a. (měsíční připisování úroků) a 3,20 % p.a. (při připsání úroku na konci vkladu).

Od 1. 8. 2013 dochází také ke změnám úrokových sazeb u produktů Spořicí účet CREDITAS, Spořicí vklad CREDITAS a Vkladní knížka CREDITAS. Změny úrokových sazeb ovlivní i tyto uvedené produkty, ačkoliv je Záložna CREDITAS již nenabízí.

Pozn.: U Spořicího účtu CREDITAS bude zachována 3letá fixace, tedy ke změně úrokové sazby dojde až po jejím ukončení (po uplynutí 36 měsíců od data založení Spořicího účtu CREDITAS).

Oznámení o úrokových sazbách pro fyzické osoby nepodnikající účinné od 1. srpna 2013

Změna obchodních podmínek od října

Současně se změnou úrokových sazeb dochází ke změně Obchodních podmínek pro běžné účty a vkladové produkty s účinností od 1. 10. 2013.

Změna se týká již nenabízeného Spořicího účtu CREDITAS, u kterého budou nově omezeny přívklady, a to do výše 100 000 Kč za kalendářní měsíc. Spořicího účtu BENEFIT se tato změna netýká. Plné znění obchodních podmínek je ke stažení a také k dispozici na kterékoliv pobočce Záložny CREDITAS.

Pokud se změnou obchodních podmínek nesouhlasíte, můžete ji nejpozději do 30. 9. 2013 písemně odmítnout. V případě odmítnutí můžete zároveň písemně, bezplatně a s okamžitou účinností příslušnou smlouvu vypovědět.

« na přehled aktualit

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009