Dohromady to zvládneme

Přehled opatření Banky CREDITAS souvisejících s pandemií COVID-19Vážení klienti,

Banka CREDITAS bedlivě sleduje situaci v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 a přijímá veškerá nezbytná opatření k maximální možné ochraně klientů i zaměstnanců banky. Naše pobočky se od 4. května vrátily ke své běžné provozní době a jsou vám dostupné pro sjednání produktů a další záležitosti, které s námi potřebujete projednat osobně. Řadu našich produktů můžete založit a spravovat na internetu. Klientům, které poškodila probíhající pandemie, nabízíme odklady splátek úvěrů až na šest měsíců. V případě spotřebitelských úvěrů (hypoték) na bydlení navíc úvěry po celou dobu odkladu splátek nebudeme úročit. Další aktuální informace budeme uvádět na této stránce a v naší rubrice Aktuality.

Spravujte své peníze z pohodlí domova

Většinu našich produktů a služeb si můžete zřídit a spravovat pohodlně z domova prostřednictvím internetového bankovnictví, mobilního bankovnictví (ke stažení na Google Play / AppStore ) nebo prostřednictvím aplikace CREDITAS Banking (ke stažení na Google Play / AppStore).

Kromě osobní návštěvy pobočky s námi můžete komunikovat také prostřednictvím Kontaktního centra (tel: 800 888 009, Po–Pá 8–20 hod.), kde jsme vám plně k dispozici. Kontaktovat nás můžete také v internetovém bankovnictví (služba Poslat zprávu) nebo v aplikaci CREDITAS Banking (volba Kontaktuj nás v profilu uživatele). Kontaktní formulář je k dispozici také na našem webu: https://www.creditas.cz/kontakty#zeptejte-seSpravujte své účty, spoření, vklady a karty z pohodlí domova. Se silným zabezpečením a dostupností 24 hodin denně.

Plaťte bezpečně

S ohledem na riziko přenosu koronaviru na platidlech doporučujeme využívat bezhotovostní platby – kartou nebo mobilním telefonem či chytrými hodinkami prostřednictvím Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay.

Výběry ze všech bankomatů po celém území ČR máte s naší kartou zdarma. Pro neprodlené úhrady můžete využít okamžité platby v našem on-line bankovnictví či v aplikaci Richee.

Provozní doba poboček

Od 4. května 2020 mají všechny pobočky běžnou provozní dobu. Informace o jednotlivých pobočkách najdete na jejich kontaktních stránkách, nebo se obraťte na naše kontaktní centrum (telefon 800 888 009 v pracovní dny od 8 do 20 hodin, e-mail info@creditas.cz).

Na pobočkách i nadále platí zvýšená hygienická opatření, která minimalizují riziko přenosu nemoci COVID-19. Při návštěvě pobočky respektujte stanovená nařízení a pokyny pracovníků banky.


Odklad splácení úvěrů až na půl roku

Klientům poškozeným pandemií koronaviru umožňujeme v souladu se zákonem č. 177/2020 Sb., odklad splátek úvěrů a hypoték. Nad rámec zákona navíc spotřebitelské úvěry na bydlení po celou dobu odkladu nebudeme úročit – za prodloužení doby splácení nebudou klienti platit nic navíc.

Odklad splátek je určen klientům, kteří mají u banky spotřebitelský úvěr (hypotéku) na bydlení, spotřebitelský úvěr na jiný účel než bydlení či úvěr pro podnikatele – platí jak pro právnickou, tak i fyzickou osobu. Odložení splátek v tomto případě není bráno jako důvod k zápisu údaje o porušení smluvních povinností do Bankovního registru klientských informací (BRKI) nebo do Centrálního registru úvěrů (CRÚ).Odklady splátek se netýkají kontokorentních a revolvingových úvěrů a ani bankovních záruk. Odklad splátek nemohou využít klienti, kteří byli k datu 26. 3. 2020 více než 30 dní v prodlení s plněním peněžitého dluhu, a klienti, kteří uzavřeli úvěrovou smlouvu po 26. 3. 2020.

S výše uvedenou možností odkladu splátek současně přestáváme poskytovat naše dřívější nabídky odkladu splátek, které jsme pro klienty připravili ještě dříve, než byla tato oblast upravena zákonem. V případě, že jsme se s klientem domluvili na odkladu splátek individuálně před účinností zákona č. 177/2020 Sb. a klient požádá o využití ochranné doby dle uvedeného zákona, nahradí ochranná doba dle zákona od prvního dne její účinnosti zcela naši předchozí dohodu.

Jak máte požádat o využití ochranné doby, tj. odklad splátek úvěru?

Stáhněte si formulář žádosti:

 • Formulář pro klienty se Spotřebitelským úvěrem ZDE
 • Formulář pro klienty Podnikatele (FOP, PO) ZDE.

Vyplněný formulář odešlete:

Přijetí formuláře o uplatnění ochranné doby (využití odkladu splátek) klientovi potvrdíme a zároveň ho budeme informovat ohledně budoucích očekávaných plateb k úvěru.

Jak bude odklad splátek probíhat?

Splátky budou odloženy od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž nám byla žádost o odklad doručena. (Příklad: Pokud doručíte žádost 20. dubna, bude odklad splátek probíhat od 1. května).

Na jak dlouho lze splátky úvěru odložit?

Ochranná doba (odklad splátek) probíhá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni doručení žádosti o odklad naší bance do:

 • 31. října 2020, nebo
 • do 31. července 2020, jestliže klient v žádosti uvede, že chce využít pouze zkrácenou ochrannou dobu.

Co budete v průběhu odkladu splátek hradit?

Spotřebitelský úvěr (hypotéka) na bydlení:

 • Během odkladu splátek nám nehradíte žádné splátky úvěru.
 • Během odkladu splátek úvěr neúročíme (viz modelový příklad) a neúčtujeme za úvěr žádné poplatky.
 • Výše pravidelných splátek zůstává nezměněna a doba trvání úvěru se odpovídajícím způsobem prodlužuje o počet odložených splátek.

Spotřebitelský úvěr na jiný účel než bydlení:

 • Během odkladu splátek nám nehradíte žádné splátky úvěru.
 • Během odkladu splátek úvěr úročíme běžným úrokem – sjednanou zápůjční úrokovou sazbou. Pokud je sjednaná zápůjční úroková sazba vyšší než 9 % p.a., úročí se úvěr po dobu odkladu touto sazbou a nejsou účtovány žádné poplatky.
 • Výše pravidelných splátek po odkladu zůstává nezměněna a doba trvání úvěru se odpovídajícím způsobem prodlužuje o počet odložených splátek a vypočtené řádné úroky za dobu odkladu.

Odklad splátek podnikatelských úvěrů – Fyzická osoba podnikatel:

 • Během odkladu splátek nám nehradíte žádné splátky úvěru.
 • Během odkladu splátek je úvěr úročen běžným úrokem sjednaným ve smlouvě o úvěru a nejsou účtovány žádné poplatky.
 • Výše pravidelných splátek po odkladu zůstává nezměněna a doba trvání úvěru se odpovídajícím způsobem prodlužuje o počet odložených splátek a vypočtené řádné úroky za dobu odkladu.

Odklad splátek u úvěrů pro Právnické osoby:

 • Během odkladu splátek nám hradíte úroky z poskytnutého úvěru, případné poplatky s úvěrem spjaté, splátka jistiny Úvěru se odkládá.
 • Během odkladu splátek je úvěr úročen úrokem sjednaným ve smlouvě o úvěru.
 • Výše pravidelných splátek po odkladu zůstává nezměněna a doba trvání úvěru se odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Co dalšího byste o odkladu splátek měli vědět?

 • Po dobu odkladu splátek jste povinni i nadále platit pojištění, které jste si k hypotéce sjednali. Protože volbu pojištění necháváme zcela na rozhodnutí našich klientů, případné změny plateb pojistného musíte projednat nikoli s námi, ale přímo se svojí pojišťovnou.
 • Pokud jste úvěrovou smlouvu uzavřeli nejpozději 26. 3. 2020 a dosud úvěr čerpáte, můžete také požádat o odklad splátek.

COVID III

Ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) nabízíme úvěry určené k provoznímu financování v rámci záručního programu COVID III. Tento program je určen pro živnostníky, malé a střední podnikatele, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku koronavirové pandemie z ní plynoucích preventivních opatření. Našim klientům, kteří chtějí program COVID III využít, poskytujeme pomoc s vypracováním žádosti a zpracováním všech potřebných dokumentů.

V rámci programu COVID III mohou podniky do 250 zaměstnanců požádat o úvěr, za který ČMRZB ručí až do výše 90 % jistiny, nejvýše však 45 milionů Kč. Firmy od 250 do 500 zaměstnanců mohou požádat o úvěr, za který ČMRZB ručí až do výše 80 % jistiny, nejvýše však 40 milionů Kč. Délka ručení je u obou typů úvěrů maximálně 3 roky, maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB Bance CREDITAS za portfolio transakcí konečných příjemců. Úvěry poskytované v programu COVID III lze využít výhradně na provozní výdaje, např. mzdy, nájemné, náklady na energie, úhrady dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob či materiálu a další provozní položky. Úvěr v rámci COVID III nelze využít na investice či refinancování jiných úvěrů. Upozorňujeme, že na rozdíl od dřívějších programů lze COVID III využít i na realizaci projektů na území hlavního města Prahy.

Pokud máte zájem o úvěr v rámci programu COVID III, kontaktujte co nejdříve našeho regionálního specialistu nebo regionální firemní centrum: přehled všech kontaktů.