Sdělení o souborech cookies

Banka CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“) provozuje internetové stránky www.creditas.cz, na nichž poskytuje především informace o své činnosti a produktech, plní své informační povinnosti a poskytuje uživatelům těchto internetových stránek další služby a aplikace. Za účelem usnadnění používání internetových stránek, získání přehledu o jejich využívaných funkcích a jejich dalšího rozvoje používají internetové stránky Banky tzv. soubory cookies.

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou datové soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek Banky ukládány, modifikovány a čteny z Vašeho zařízení, ze kterého na internetové stránky přistupujete. Tyto soubory jsou datově nenáročné a slouží výhradně v souvislosti s používáním internetových stránek Banky (např. zapamatování si předchozí návštěvy a nastavení). Některé soubory cookies budou z Vašeho zařízení odstraněny po zavření okna prohlížeče, jiné mohou být uchovávány po delší dobu.

Jak můžete používání cookies ovlivnit/odmítnout?

Banka doporučuje umožnit Vašemu zařízení (internetovému prohlížeči) pracovat s cookies Banky bez omezení, a to za účelem správného fungování internetových stránek Banky. Váš internetový prohlížeč však v nastavení umožňuje omezit používání cookies, prohlížet si je, mazat, či jejich využívání zcela zakázat. Pro bližší informace o možnosti nastavení a správy cookies ve Vašem internetovém prohlížeči doporučujeme seznámit se s jeho uživatelskou příručkou/nápovědou, či kontaktovat uživatelskou podporu jeho vydavatele. Různé internetové prohlížeče mohou umožňovat různá nastavení ve vztahu k souborům cookies. Nesouhlasíte-li s používáním cookies, sdělíte Bance toto své rozhodnutí tak, že provedete příslušné nastavení internetového prohlížeče. Sdílíte-li Vaše zařízení s jinými osobami, doporučujeme zvážit smazání souborů cookies po každém ukončení jeho používání.