Informace o emisi

dluhopis na 3 roky

Více informací o společnosti UNICAPITAL Invest III, a.s. na http://www.unicapital.cz/

Emitent UNICAPITAL Invest III, a.s.
Ručitel
Název emise UCINV03 4 3,8/22
ISIN CZ0003522278
Měna
Datum emise 27. 6. 2019
Datum splatnosti 27. 6. 2022
Emisní kurz 100 %
Lhůta pro upisování 17. 6. 2019 – 30. 9. 2019
Úroková sazba pevná úroková sazba 3,8 % p.a.
Výplata výnosů pololetně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 200 000 000 Kč
Podoba dluhopisu imobilizovaná
Forma dluhopisu cenný papír na doručitele
Administrátor Banka CREDITAS a.s.