Dluhopisy - REDSTONE INVEST a.s.

Stav emise Název emise Datum emise Výnos Splatnost emise ISIN Konečné podmínky
emise dluhopisů
Infoletter
Aktivní REDSTONEINV III. 10 5,7/26 26. 11. 2021 5.7 % p.a. 26. 11. 2026 CZ0003534877 Více
Aktivní REDSTONEINV III. 09 4,3/24 26. 11. 2021 4.3 % p.a. 26. 11. 2024 CZ0003534851 Více
Upsané REDSTONEINV III. 08 2,7/22 12. 11. 2021 2.7 % p.a. 12. 11. 2022 CZ0003534869 Více
Upsané REDSTONEINV III. 07 5,7/26 16. 7. 2021 5.7 % p.a. 16. 7. 2026 CZ0003532434 Více
Upsané REDSTONEINV III. 06 4,3/24 16. 7. 2021 4.3 % p.a. 16. 7. 2024 CZ0003532442 Více
Upsané REDSTONEINV III. 05 5,70/26 19. 2. 2021 5.7 % p.a. 19. 2. 2026 CZ0003529612 Více
Upsané REDSTONEINV III. 04 4,30/24 19. 2. 2021 4.3 % p.a. 19. 2. 2024 CZ0003529604 Více
Upsané REDSTONEINV III. 01 2,7/21 4. 12. 2020 2.7 % p.a. 4. 12. 2021 CZ0003528317 Více
Upsané REDSTONEINV II. 03 5,7/25 30. 10. 2020 5.7 % p.a. 30. 10. 2025 CZ0003527558 Více
Upsané REDSTONEINV II. 02 4,3/23 16. 10. 2020 4.3 % p.a. 16. 10. 2023 CZ0003527392 Více
Upsané REDSTONEINV II. 01 5,2/25 27. 3. 2020 5.2 % p.a. 27. 3. 2025 CZ0003524498 Více
Název emise REDSTONEINV III. 10 5,7/26
Stav emise Aktivní
Datum emise 26. 11. 2021
Výnos 5.7 % p.a.
Splatnost 26. 11. 2026
ISIN CZ0003534877
Název emise REDSTONEINV III. 09 4,3/24
Stav emise Aktivní
Datum emise 26. 11. 2021
Výnos 4.3 % p.a.
Splatnost 26. 11. 2024
ISIN CZ0003534851
Název emise REDSTONEINV III. 08 2,7/22
Stav emise Upsané
Datum emise 12. 11. 2021
Výnos 2.7 % p.a.
Splatnost 12. 11. 2022
ISIN CZ0003534869
Název emise REDSTONEINV III. 07 5,7/26
Stav emise Upsané
Datum emise 16. 7. 2021
Výnos 5.7 % p.a.
Splatnost 16. 7. 2026
ISIN CZ0003532434
Název emise REDSTONEINV III. 06 4,3/24
Stav emise Upsané
Datum emise 16. 7. 2021
Výnos 4.3 % p.a.
Splatnost 16. 7. 2024
ISIN CZ0003532442
Název emise REDSTONEINV III. 05 5,70/26
Stav emise Upsané
Datum emise 19. 2. 2021
Výnos 5.7 % p.a.
Splatnost 19. 2. 2026
ISIN CZ0003529612
Název emise REDSTONEINV III. 04 4,30/24
Stav emise Upsané
Datum emise 19. 2. 2021
Výnos 4.3 % p.a.
Splatnost 19. 2. 2024
ISIN CZ0003529604
Název emise REDSTONEINV III. 01 2,7/21
Stav emise Upsané
Datum emise 4. 12. 2020
Výnos 2.7 % p.a.
Splatnost 4. 12. 2021
ISIN CZ0003528317
Název emise REDSTONEINV II. 03 5,7/25
Stav emise Upsané
Datum emise 30. 10. 2020
Výnos 5.7 % p.a.
Splatnost 30. 10. 2025
ISIN CZ0003527558
Název emise REDSTONEINV II. 02 4,3/23
Stav emise Upsané
Datum emise 16. 10. 2020
Výnos 4.3 % p.a.
Splatnost 16. 10. 2023
ISIN CZ0003527392
Název emise REDSTONEINV II. 01 5,2/25
Stav emise Upsané
Datum emise 27. 3. 2020
Výnos 5.2 % p.a.
Splatnost 27. 3. 2025
ISIN CZ0003524498

Investiční skupina REDSTONE

Redstone invest

Emitent dluhopisového programu

Emitent REDSTONE INVEST a.s. je dceřinou společností jejíž úkolem je zajišťovat pro celou skupinu REDSTONE vydávání dluhopisů. Finanční prostředky získané z prodeje dluhopisů pak slouží jako jeden ze zdrojů financování developerských a investičních aktivit celé skupiny.

Informace pro investory

Portfolio skupiny REDSTONE

Skupina REDSTONE se zabývá developerskou a investiční činností. Od svého vzniku se zaměřuje na projekty s vyšší přidanou hodnotou, když současně je otevřena všem atraktivním výzvám. Specializací skupiny je průnik mezi investiční, developerskou a realitní činností.

Portfolio skupiny


Další informace

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na www.creditas.cz, internetových stránkách rsre.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně, a to dvakrát ročně zpětně – vždy podle data emise.