Dluhopisy - UNICAPITAL Invest V a.s.

Stav emise Název emise Datum emise Výnos Splatnost emise ISIN
Upsaný UCINV05 15 6,1/25 1. 3. 2022
pevná úroková sazba 6.1 % p.a.
1. 3. 2025 CZ0003538050 Více
Upsaný UCINV05 9 6,0/26 17. 12. 2021
pevná úroková sazba 6.0 % p.a.
17. 12. 2026 CZ0003535833 Více
Upsaný UCINV05 8 5,0/24 17. 12. 2021
pevná úroková sazba 5.0 % p.a.
17. 12. 2024 CZ0003535825 Více
Upsaný UCINV05 10 6,9/28 17. 12. 2021
pevná úroková sazba 6.9 % p.a.
17. 12. 2028 CZ0003535841 Více
Název emise UCINV05 15 6,1/25
Stav emise Upsaný
Datum emise 1. 3. 2022
Výnos
pevná úroková sazba 6.1 % p.a.
Splatnost 1. 3. 2025
ISIN CZ0003538050
Název emise UCINV05 9 6,0/26
Stav emise Upsaný
Datum emise 17. 12. 2021
Výnos
pevná úroková sazba 6.0 % p.a.
Splatnost 17. 12. 2026
ISIN CZ0003535833
Název emise UCINV05 8 5,0/24
Stav emise Upsaný
Datum emise 17. 12. 2021
Výnos
pevná úroková sazba 5.0 % p.a.
Splatnost 17. 12. 2024
ISIN CZ0003535825
Název emise UCINV05 10 6,9/28
Stav emise Upsaný
Datum emise 17. 12. 2021
Výnos
pevná úroková sazba 6.9 % p.a.
Splatnost 17. 12. 2028
ISIN CZ0003535841

Základní prospekt

Skupina UNICAPITAL

Unicapital

Emitent dluhopisového programu

Emitent UNICAPITAL Invest V a.s. je společnost, která byla založena za účelem realizování dluhopisového programu a následného financování společností v investiční skupině UNICAPITAL. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina především v segmentech energetiky (distribuce energie) a realit.

Informace pro investory

Portfolio skupiny UNICAPITAL

Skupina UNICAPITAL se zaměřuje na strategické akvizice v konzervativnějších sektorech s fundamentální hodnotou. Působí zejména v oblastech realit a developmentu, energetiky a zdravotnictví. Ve struktuře skupiny UNICAPITAL je téměř 100 společností.

Portfolio skupiny

Investice do dluhopisůDalší informace

Rizika spojená s emitentem skupiny

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci "O nás". Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetů zájmů.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně, a to dvakrát ročně zpětně – vždy podle data emise.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na www.creditas.cz, internetových stránkách unicapital.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Sjednejte si osobní schůzku

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám s nabídkou termínu schůzky na pobočce.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.Ukončené úpisy dluhopisů ostatních programů Unicapital Invest

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest V a.s.
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest IV a.s.
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest III a.s.
Více o upsaných emisích