Dluhopisy - UNICAPITAL Invest VII a.s.

Stav emise Název emise Datum emise Výnos Splatnost emise ISIN
Aktivní UCINV07 8 6MP 2,0/27 15. 7. 2022
PRIBOR 6M + 2.0 % p.a.
15. 7. 2027 CZ0003541450 Více
Aktivní UCINV07 7 6MP 1,5/25 15. 7. 2022
PRIBOR 6M + 1.5 % p.a.
15. 7. 2025 CZ0003541443 Více
Upsané UCINV07 6 6,1/23 24. 6. 2022
pevná úroková sazba 6.1 % p.a.
24. 6. 2023 CZ0003540940 Více
Aktivní UCINV07 5 7,0/25 3. 6. 2022
pevná úroková sazba 7.0 % p.a.
3. 6. 2025 CZ0003540254 Více
Upsané UCINV07 4 5,6/23 3. 6. 2022
pevná úroková sazba 5.6 % p.a.
3. 6. 2023 CZ0003540262 Více
Upsané UCINV07 3 6,9/29 25. 4. 2022
pevná úroková sazba 6.9 % p.a.
25. 4. 2029 CZ0003539413 Více
Upsané UCINV07 2 6,5/27 25. 4. 2022
pevná úroková sazba 6.5 % p.a.
25. 4. 2027 CZ0003539405 Více
Upsané UCINV07 1 6,1/25 25. 4. 2022
pevná úroková sazba 6.1 % p.a.
25. 4. 2025 CZ0003539397 Více
Název emise UCINV07 8 6MP 2,0/27
Stav emise Aktivní
Datum emise 15. 7. 2022
Výnos
PRIBOR 6M + 2.0 % p.a.
Splatnost 15. 7. 2027
ISIN CZ0003541450
Název emise UCINV07 7 6MP 1,5/25
Stav emise Aktivní
Datum emise 15. 7. 2022
Výnos
PRIBOR 6M + 1.5 % p.a.
Splatnost 15. 7. 2025
ISIN CZ0003541443
Název emise UCINV07 6 6,1/23
Stav emise Upsané
Datum emise 24. 6. 2022
Výnos
pevná úroková sazba 6.1 % p.a.
Splatnost 24. 6. 2023
ISIN CZ0003540940
Název emise UCINV07 5 7,0/25
Stav emise Aktivní
Datum emise 3. 6. 2022
Výnos
pevná úroková sazba 7.0 % p.a.
Splatnost 3. 6. 2025
ISIN CZ0003540254
Název emise UCINV07 4 5,6/23
Stav emise Upsané
Datum emise 3. 6. 2022
Výnos
pevná úroková sazba 5.6 % p.a.
Splatnost 3. 6. 2023
ISIN CZ0003540262
Název emise UCINV07 3 6,9/29
Stav emise Upsané
Datum emise 25. 4. 2022
Výnos
pevná úroková sazba 6.9 % p.a.
Splatnost 25. 4. 2029
ISIN CZ0003539413
Název emise UCINV07 2 6,5/27
Stav emise Upsané
Datum emise 25. 4. 2022
Výnos
pevná úroková sazba 6.5 % p.a.
Splatnost 25. 4. 2027
ISIN CZ0003539405
Název emise UCINV07 1 6,1/25
Stav emise Upsané
Datum emise 25. 4. 2022
Výnos
pevná úroková sazba 6.1 % p.a.
Splatnost 25. 4. 2025
ISIN CZ0003539397

Základní prospekt

Skupina UNICAPITAL

Unicapital

Emitent dluhopisového programu

Emitent UNICAPITAL Invest V a.s. je společnost, která byla založena za účelem realizování dluhopisového programu a následného financování společností v investiční skupině UNICAPITAL. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina především v segmentech energetiky (distribuce energie) a realit.

Informace pro investory

Portfolio skupiny UNICAPITAL

Skupina UNICAPITAL se zaměřuje na strategické akvizice v konzervativnějších sektorech s fundamentální hodnotou. Působí zejména v oblastech realit a developmentu, energetiky a zdravotnictví. Ve struktuře skupiny UNICAPITAL je téměř 100 společností.

Portfolio skupiny

Investice do dluhopisůDalší informace

Rizika spojená s emitentem skupiny

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci "O nás". Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetů zájmů.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně, a to dvakrát ročně zpětně – vždy podle data emise.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na www.creditas.cz, internetových stránkách unicapital.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Sjednejte si osobní schůzku

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám s nabídkou termínu schůzky na pobočce.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.