Dluhopisy - UNICAPITAL Invest IV a.s.

Stav emise Název emise Datum emise Výnos Splatnost emise ISIN
Upsaný UCINV04 13 3,3/23 26. 2. 2021
3.3 % p.a.
26. 2. 2023 CZ0003529968 Více
Upsaný UCINV04 9 4,0/24 22. 1. 2021
4.0 % p.a.
22. 1. 2024 CZ0003529067 Více
Upsaný UCINV04 11 6,2/28 22. 1. 2021
6.2 % p.a.
22. 1. 2028 CZ0003529083 Více
Upsaný UCINV04 10 5,1/26 22. 1. 2021
5.1 % p.a.
22. 1. 2026 CZ0003529075 Více
Upsaný UCINV04 8 3,0/21 20. 11. 2020
pevná úroková sazba 3.0 % p.a.
20. 11. 2021 CZ0003528176 Více
Upsaný UCINV04 6 6,5/27 25. 9. 2020
pevná úroková sazba 6.5 % p.a.
25. 9. 2027 CZ0003526881 Více
Upsaný UCINV04 5 5,3/25 25. 9. 2020
pevná úroková sazba 5.3 % p.a.
25. 9. 2025 CZ0003526873 Více
Upsaný UCINV04 4 4,0/23 25. 9. 2020
pevná 4,0 % p.a. 4.0 % p.a.
25. 9. 2023 CZ0003526865 Více
Upsaný UCINV04 3 6,0/27 15. 5. 2020
pevná úroková sazba 6.0 % p.a.
15. 5. 2027 CZ0003525313 Více
Upsaný UCINV04 2 5,1/25 15. 5. 2020
pevná úroková sazba 5.1 % p.a.
15. 5. 2025 CZ0003525305 Více
Upsaný UCINV04 1 4,2/23 15. 5. 2020
pevná úroková sazba 4.2 % p.a.
15. 5. 2023 CZ0003525297 Více
Název emise UCINV04 13 3,3/23
Stav emise Upsaný
Datum emise 26. 2. 2021
Výnos
3.3 % p.a.
Splatnost 26. 2. 2023
ISIN CZ0003529968
Název emise UCINV04 9 4,0/24
Stav emise Upsaný
Datum emise 22. 1. 2021
Výnos
4.0 % p.a.
Splatnost 22. 1. 2024
ISIN CZ0003529067
Název emise UCINV04 11 6,2/28
Stav emise Upsaný
Datum emise 22. 1. 2021
Výnos
6.2 % p.a.
Splatnost 22. 1. 2028
ISIN CZ0003529083
Název emise UCINV04 10 5,1/26
Stav emise Upsaný
Datum emise 22. 1. 2021
Výnos
5.1 % p.a.
Splatnost 22. 1. 2026
ISIN CZ0003529075
Název emise UCINV04 8 3,0/21
Stav emise Upsaný
Datum emise 20. 11. 2020
Výnos
pevná úroková sazba 3.0 % p.a.
Splatnost 20. 11. 2021
ISIN CZ0003528176
Název emise UCINV04 6 6,5/27
Stav emise Upsaný
Datum emise 25. 9. 2020
Výnos
pevná úroková sazba 6.5 % p.a.
Splatnost 25. 9. 2027
ISIN CZ0003526881
Název emise UCINV04 5 5,3/25
Stav emise Upsaný
Datum emise 25. 9. 2020
Výnos
pevná úroková sazba 5.3 % p.a.
Splatnost 25. 9. 2025
ISIN CZ0003526873
Název emise UCINV04 4 4,0/23
Stav emise Upsaný
Datum emise 25. 9. 2020
Výnos
pevná 4,0 % p.a. 4.0 % p.a.
Splatnost 25. 9. 2023
ISIN CZ0003526865
Název emise UCINV04 3 6,0/27
Stav emise Upsaný
Datum emise 15. 5. 2020
Výnos
pevná úroková sazba 6.0 % p.a.
Splatnost 15. 5. 2027
ISIN CZ0003525313
Název emise UCINV04 2 5,1/25
Stav emise Upsaný
Datum emise 15. 5. 2020
Výnos
pevná úroková sazba 5.1 % p.a.
Splatnost 15. 5. 2025
ISIN CZ0003525305
Název emise UCINV04 1 4,2/23
Stav emise Upsaný
Datum emise 15. 5. 2020
Výnos
pevná úroková sazba 4.2 % p.a.
Splatnost 15. 5. 2023
ISIN CZ0003525297

Základní prospekt

Skupina UNICAPITAL

Unicapital

Emitent dluhopisového programu

Emitent UNICAPITAL Invest IV a.s. je společnost, která byla založena za účelem realizování dluhopisového programu a následného financování společností v investiční skupině UNICAPITAL. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina především v segmentech energetiky (distribuce energie) a realit.

Informace pro investory

Portfolio skupiny UNICAPITAL

Skupina UNICAPITAL se zaměřuje na strategické akvizice v konzervativnějších sektorech s fundamentální hodnotou. Působí zejména v oblastech realit a developmentu, energetiky a zdravotnictví. Ve struktuře skupiny UNICAPITAL je téměř 100 společností.

Portfolio skupiny

Investice do dluhopisůDalší informace

Rizika spojená s emitentem skupiny

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci "O nás". Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetů zájmů.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně, a to dvakrát ročně zpětně – vždy podle data emise.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na www.creditas.cz, internetových stránkách unicapital.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.Ukončené úpisy dluhopisů ostatních programů Unicapital Invest

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest V a.s.
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest IV a.s.
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest III a.s.
Více o upsaných emisích