Dluhopisy - UNICAPITAL Invest IV a.s.

Stav emise Název emise Datum emise Výnos Splatnost emise ISIN Konečné podmínky
emise dluhopisů
Infoletter
Aktivní UCINV04 8 3,0/21 20. 11. 2020 3.0 % p.a. 20. 11. 2021 CZ0003528176 Více
Upsané UCINV04 6 6,5/27 25. 9. 2020 6.5 % p.a. 25. 9. 2027 CZ0003526881 Více
Upsané UCINV04 5 5,3/25 25. 9. 2020 5.3 % p.a. 25. 9. 2025 CZ0003526873 Více
Upsané UCINV04 4 4,0/23 25. 9. 2020 4.0 % p.a. 25. 9. 2023 CZ0003526865 Více
Upsané UCINV04 3 6,0/27 15. 5. 2020 6.0 % p.a. 15. 5. 2027 CZ0003525313 Více
Upsané UCINV04 2 5,1/25 15. 5. 2020 5.1 % p.a. 15. 5. 2025 CZ0003525305 Více
Upsané UCINV04 1 4,2/23 15. 5. 2020 4.2 % p.a. 15. 5. 2023 CZ0003525297 Více
Název emise UCINV04 8 3,0/21
Stav emise Aktivní
Datum emise 20. 11. 2020
Výnos 3.0 % p.a.
Splatnost 20. 11. 2021
ISIN CZ0003528176
Název emise UCINV04 6 6,5/27
Stav emise Upsané
Datum emise 25. 9. 2020
Výnos 6.5 % p.a.
Splatnost 25. 9. 2027
ISIN CZ0003526881
Název emise UCINV04 5 5,3/25
Stav emise Upsané
Datum emise 25. 9. 2020
Výnos 5.3 % p.a.
Splatnost 25. 9. 2025
ISIN CZ0003526873
Název emise UCINV04 4 4,0/23
Stav emise Upsané
Datum emise 25. 9. 2020
Výnos 4.0 % p.a.
Splatnost 25. 9. 2023
ISIN CZ0003526865
Název emise UCINV04 3 6,0/27
Stav emise Upsané
Datum emise 15. 5. 2020
Výnos 6.0 % p.a.
Splatnost 15. 5. 2027
ISIN CZ0003525313
Název emise UCINV04 2 5,1/25
Stav emise Upsané
Datum emise 15. 5. 2020
Výnos 5.1 % p.a.
Splatnost 15. 5. 2025
ISIN CZ0003525305
Název emise UCINV04 1 4,2/23
Stav emise Upsané
Datum emise 15. 5. 2020
Výnos 4.2 % p.a.
Splatnost 15. 5. 2023
ISIN CZ0003525297

Základní prospekt

Skupina UNICAPITAL

Unicapital

Emitent dluhopisového programu

Emitent UNICAPITAL Invest IV a.s. je společnost, která byla založena za účelem realizování dluhopisového programu a následného financování společností v investiční skupině UNICAPITAL. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina především v segmentech energetiky (distribuce energie) a realit.

Informace pro investory

Portfolio skupiny UNICAPITAL

Skupina UNICAPITAL se zaměřuje na strategické akvizice v konzervativnějších sektorech s fundamentální hodnotou. Působí zejména v oblastech realit a developmentu, energetiky a zdravotnictví. Ve struktuře skupiny UNICAPITAL je téměř 100 společností.

Portfolio skupiny

Investice do dluhopisů

Dluhopisy mají nižší likviditu, tato nevýhoda je ale vyvážena výhodou předem známého výnosu. Námi nabízené korporátní dluhopisy nejsou na sekundárním trhu obchodovatelné. U těchto dluhopisů se investor konečné výplaty financí (jistiny) dočká až k datu splatnosti.

Námi nabízené dluhopisy mají fixní úrokový výnos, který je vyplácen dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně na účet investora, a to jednou či dvakrát ročně zpětně – vždy podle jednotlivých emisí.

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.

Více o tom proč a jak investovat


Další informace

Rizika spojená s emitentem skupiny

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci "O nás". Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetů zájmů.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně, a to dvakrát ročně zpětně – vždy podle data emise.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na www.creditas.cz, internetových stránkách unicapital.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Sjednejte si osobní schůzku


1.

Kde a kdy


2.

Kontaktní informace


Za účelem sjednání osobní schůzky bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.