Duo Plus

Zřídíte-li si jednu z níže uvedených investic, můžete využít nabídky termínovaného vkladu se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Spojte možnost investování do cenných papírů s výhodným ročním termínovaným vkladem.

Výnos produktů

Termínovaný vklad

Pevná úroková sazba 1,0 % p.a. platí po celou dobu trvání jednoletého termínovaného vkladu. Částka na termínovaném vkladu je pojištěna v rámci fondu pojištění vkladů.

Informace k pojištění

Investice

Nabízíme investice do cenných papírů významných českých společností. Jejich působení na trhu dlouhodobě sledujeme.

Poučení o rizicích

Rizika

Investice není pojištěna a klient může přijít o celou svou investici. Její hodnota může v čase kolísat (klesat i stoupat), přičemž historická výkonnost investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Kombinace investice a termínovaného vkladu

Vyberte jednu z níže uvedených investic


Jednoletý termínovaný vklad

se zvýhodněnou úrokovou sazbou
produkt Termínovaný vklad
doba 1 rok
poměr částek 1 ku 1 (např. 200 tis. Kč dluhopis, max. 200 tis. či méně termínovaný vklad)
úroková sazba pevná % p.a. pevná 1.0 % p.a.
pojištění není pojištěn je pojištěn
výplata úroků měsíčně
ke stažení
produkt
doba
poměr částek 1 ku 1 (např. 200 tis. Kč dluhopis, max. 200 tis. či méně termínovaný vklad)
úroková sazba pevná % p.a.
pojištění není pojištěn
výplata úroků
ke stažení
produkt Termínovaný vklad
doba 1 rok
poměr částek 1 ku 1 (např. 200 tis. Kč dluhopis, max. 200 tis. či méně termínovaný vklad)
úroková sazba pevná 1.0 % p.a.
pojištění je pojištěn
výplata úroků měsíčně
ke stažení


Další podrobnosti

Výše investice a termínovaného vkladu

Zřídíte-li si jeden z výše uvedených investičních produktů, můžete využít nabídky termínovaného vkladu se zvýhodněnou úrokovou sazbou 1,0 % p.a. Objem vložených prostředků na termínovaný vklad nesmí být vyšší než objem, na jaký byla sjednána investice, tedy maximálně 1:1 (příklad: investujete-li 200 tis. Kč, pak můžete na termínovaný vklad uložit rovněž max. 200 tis. Kč; vložit na termínovaný vklad méně prostředků, než byl objem investice, je umožněno). Vklad se sjednává na dobu jednoho roku, poté bude ukončen. Sjednaná zvýhodněná úroková sazba 1,0 % p.a. platí po celou dobu trvání jednoletého termínovaného vkladu.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace.

Upozornění

Duo Plus je složeným produktem kombinujícím investici ve formě investičního nástroje nabízeného Bankou s vkladovým produktem termínovaný vklad. Nežli učiní investoři investiční rozhodnutí, měli by se důkladně seznámit s riziky investičních nástrojů, do kterých chtějí investovat, u dluhopisů by se měl investor důkladně seznámit se základními prospekty a konečnými podmínkami, které jsou zpřístupněny na webových stránkách Banky nebo na stránkách jednotli­vých emitentů (www.unicapital.cz, resp. www.rsre.cz, www.smartbonds.cz), aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.Jak získat Duo Plus?

Na některé z našich poboček. U dobré kávy vám naši bankéři rádi představí celou nabídku produktů.Sjednejte si osobní schůzku


1.

Kde a kdy


2.

Kontaktní informace


Za účelem sjednání osobní schůzky bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.

Dokumenty a formuláře

Pomocí programu Adobe Reader lze všechny formuláře vyplnit, vytisknout i vyplněné uložit.