Služby pro obce, města a kraje (municipality)Specializovaná nabídka pro municipality

Vhodnou kombinací depozitních produktů pomáháme představitelům obcí, měst a krajů s efektivní správou financí.

Municipalitám nabízíme individualizované produkty s nadstandardním úročením. Pro každodenní finanční transakce je tu běžný účet s výjimečným úrokem. Pro dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků doporučujeme termínované vklady, na kterých získáte jedny z nejvýhodnějších úrokových sazeb na trhu.

Hlavní výhody

Zhodnocení volných finančních prostředků

Založte vaší obci, městu či kraji běžný účet u Banky CREDITAS a získáte individuální úrokovou sazbu.
S prostředky na provozním běžném účtu můžete neomezeně disponovat podle aktuálních potřeb.

Vedení účtu a platební styk zdarma

V Bance CREDITAS nabízíme nejen zajímavé zhodnocení finančních prostředků. Samozřejmostí je vedení běžného účtu zdarma, platební styk bez poplatků či bezplatné internetové bankovnictví.

Zjednodušíme vám správu financí

Pro dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků doporučujeme termínované vklady s úrokovou sazbou až 1,4 % p.a. při měsíčním připisování úroků, resp. až 1,6 % p.a. při připisování úroků na konci období.

Nabízené produkty

  • individuální úroková sazba
  • vedení účtu a nejběžnější platební transakce jsou zcela zdarma
  • kromě vedení účtu v českých korunách nabízíme i vedení v cizích měnách
  • zjednodušíme vám podnikání s chytrými aplikacemi mobilního a internetového bankovnictví, které jsou samozřejmě zdarma

Jak založit?

Na pobočce

Zastavte se osobně na jedné z našich poboček,
které najdete již na 35 místech České republiky.

Budeme od vás potřebovat originál nebo ověřenou kopii zápisu z ustavujícího jednání zastupitelstva,
vč. zápisu o volbě starosty/primátora/hejtmana a jejich zástupců. Dále je třeba doložit schválený způsob podepisování, vč. razítka.

Mapa poboček

Specialista municipálního bankovnictví

Jste zaneprázdněni nebo máte naši pobočku příliš daleko? Nevadí. Využijte služeb našich specializovaných bankéřů, kteří vám budou nápomocni přímo v sídle vaší obce, města či kraje.

Kontakty

TIP PRO VÁS!

Obec, jejíž roční daňové příjmy dosahují nejvýše 500 000 EUR (zhruba 12,86 mil Kč), si může své vklady u bank nechat pojistit.


Poplatky

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu Zdarma
Zřízení, vedení a zrušení termínovaného účtu Zdarma
Vklad na pobočce (do 375 000 Kč včetně) Zdarma
Příchozí domácí platba Zdarma
Odchozí platba v rámci banky Zdarma
Odchozí domácí platba mimo banku Zdarma
Nastavení, změna nebo zrušení plat. příkazu Zdarma
Nastavení, změna nebo zrušení SIPO Zdarma
Výběr z bankomatu v ČR Zdarma

Internetové bankovnictví (volitelná služba)

Zřízení či zrušení internetového bankovnictví Zdarma
Měsíční vedení internetového bankovnictví pro libovolný počet účtů Zdarma
Odeslání přihlašovací nebo autorizační SMS Zdarma
Změna přihlašovacích údajů Zdarma