Hlavní výhody

Výhodná úroková sazba

Nabízíme pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbu.

Individuální přístup

Klademe důraz na individuální posouzení klienta.

Až 50 mil. Kč

Půjčíme vám až 50 mil. Kč na provoz vaší firmy i nové projekty.

Nabízené varianty úvěrů

Provozní úvěr a kontokorent

Účelový úvěr nebo kontokorent určený k financování provozních potřeb vaší firmy.

Zjistit více

Investiční úvěr

Účelový úvěr určený na financování investičních aktivit vaší firmy.

Zjistit více

Úvěr na developerské financování

Účelový zajištěný úvěr určený na financování developerských a pre-developerských projektů.

Zjistit více

Úvěr na refinancování

Účelový úvěr na refinancování úvěrových závazků firmy u bankovních i nebankovních institucí

Zjistit více


Provozní úvěr / kontokorent zajištěný nemovitostí


ÚVĚR SPLÁCENÝ NA PROVOZNÍ POTŘEBY
KONTOKORENT NA PROVOZNÍ POTŘEBY

Provozní splácený úvěr je účelový úvěr určený k:
• financování provozních potřeb úvěrovaného spojených s výrobou, prodejem nebo poskytováním služeb
• refinancování závazků úvěrovaného prokazatelně použitých k financování provozu
• refundaci (náhradě) peněžních prostředků úvěrovaného vynaložených na provoz, a to až do 12 měsíců zpětně od data jejich prokazatelného použití

Kontokorent na provozní potřeby je účelový úvěr určený k:
• opakovanému financování provozních potřeb úvěrovaného spojených s výrobou, prodejem nebo poskytováním služeb
• refinancování závazků úvěrovaného prokazatelně použitých k financování provozu.

 • Výše úvěru
  maximální výše úvěru pro splácený úvěr a kontokorent 25 mil. Kč

 • Zajištění úvěru
  vždy blankosměnkou s avalem skutečného vlastníka v kombinaci se zástavním právem k nemovitosti a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu klienta

 • Splatnost úvěru
  splatnost až 6 let u spláceného úvěru; u kontokorentu maximálně 12 měsíců a lze jí prodloužit o dalších max. 12 měsíců a to opakovaně

 • Úroková sazba
  individuálně sjednaná úroková sazba

Žádost o úvěr

Investiční úvěr


INVESTIČNÍ ÚVĚR ZAJIŠTĚNÝ NEMOVITOSTÍ

Investiční úvěr je účelový úvěr určený k:
• financování investičních potřeb úvěrovaného spočívajících v pořízení dlouhodobého majetku (pozemky, stavby, movité věci a jejich soubory, software, akcie či podíly v obchodních společnostech) nebo jeho modernizace, opravy či rekonstrukce,
• refinancování závazků úvěrovaného prokazatelně použitých k financování majetku či refundaci (náhradě) peněžních prostředků úvěrovaného vynaložených na pořízení majetku, a to až do 24 měsíců zpětně od data jejich prokazatelného použití.

 • Výše úvěru
  maximální výše 50 mil. Kč

 • Zajištění úvěru
  vždy blankosměnkou s avalem skutečného vlastníka v kombinaci se zástavním právem k nemovitosti a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu klienta

 • Splatnost úvěru
  splatnost až 25 let na základě doby životnosti konkrétně pořizovaného majetku

 • Úroková sazba
  individuálně sjednaná úroková sazba

Žádost o úvěrRefinancování firemních úvěrů


ÚVĚR NA REFINANCOVÁNÍ

Úvěr na refinancování je účelový úvěr určený k:
• refinancování úvěrových závazků firmy nebo podnikatele (OSVČ) vedených u bankovních i nebankovních institucí,
• konsolidaci podnikatelských úvěrů s nižší úrokovou sazbou, delší splatností a jedním termínem splácení,
• možnosti získat i navýšení refinancovaného úvěru o nové finanční prostředky.

 • Výše úvěru
  maximální výše až 50 mil. Kč

 • Zajištění úvěru
  vždy blankosměnkou s avalem skutečného vlastníka v kombinaci se zástavním právem k nemovitosti a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu klienta

 • Splatnost úvěru
  splatnost až 25 let dle individuálního posouzení

 • Úroková sazba
  individuálně sjednaná úroková sazba

Žádost o úvěrÚvěr na developerské financování


PODNIKATELSKÝ ÚVĚR ZAJIŠTĚNÝ NEMOVITOSTÍ NA DEVELOPERSKÉ FINANCOVÁNÍ

Podnikatelský úvěr zajištěný nemovitostí na developerské financování je účelový úvěr určený k financování development a pre-development projektů. Zpravidla se jedná o:
• financování pořízení pozemku vhodného k výstavbě nemovitostí včetně nákladů s tímto spojených
• financování výstavby nemovitostí a/nebo pořízení nemovitostí a nákladů na její zhodnocení či rekonstrukci (pouze stavebních nákladů)
• financování tzv. „soft“ nákladů, tj. studie proveditelnosti, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace, project management a inženýring apod.

 • Výše úvěru
  minimální výše 1 mil. Kč, maximální výše 50 mil. Kč

 • Zajištění úvěru
  povinně vždy zástavním právem k financované nemovitosti (pro dodatečné zajištění lze použít i jinou nemovitost) s potvrzením pojišťovny o přijetí oznámení o zřízení zástavního práva k zastavené nemovitosti nebo potvrzením pojišťovny o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Banky, vlastní blankosměnkou vystavenou Klientem (s avalem), zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu Klienta

 • Splatnost úvěru
  splatnost až 5 let dle charakteru financované nemovitosti; u pre-developmentu maximálně 3 roky

 • Úroková sazba
  individuálně sjednaná úroková sazba

Žádost o úvěrBankovní záruka


BANKOVNÍ ZÁRUKA, LIMIT NA BANKOVNÍ ZÁRUKY PRO SME KLIENTY

Bankovní záruka vám umožňuje zaručit své závazky a posílit vaši důvěryhodnost v obchodních vztazích. Díky ní můžete získat výhodnější podmínky kontraktu, odklad splatnosti závazku či obdržet akontaci nebo zádržné. Podrobnosti k výši bankovní záruky, měnám, ve kterých se poskytuje a výši závazkové odměny získáte na našich Firemních centrech v Praze, Brně nebo v Olomouci.

Chci více informacíJak žádat o úvěr/bankovní záruku?

Osobně ve firemním centru

On-line žádost o schůzkuJak probíhá sjednání úvěru/bankovní záruky?

Kontaktujte naše Firemní centra v Praze, Brně nebo v Olomouci nebo zašlete on-line žádost o schůzku. Získat podnikatelský úvěr jde opravdu rychle a jednoduše: • Žádost o úvěr/bankovní záruku

 • Dodání dokumentů potřebných k posouzení žádosti

 • Posouzení vaší žádosti úvěrovým pracovníkem

 • Schválení úvěru/bankovní záruky a podpis úvěrové/záruční a zajišťovací dokumentacePoptávkový formulář / žádost o schůzku

Vaši žádost o úvěr zpracujeme a předáme Firemnímu centru v Praze, Brně nebo v Olomouci.
Relationship Manager vás bude kontaktovat hned, jak to bude možné.

Za účelem zodpovězení Vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.


Dokumenty a formuláře

Dokumenty

Pomocí programu Adobe Reader lze všechny formuláře vyplnit, vytisknout i vyplněné uložit.