Otevřené bankovnictví

Poznejte výhody otevřeného bankovnictví

Od ledna 2018 poskytujeme služby otevřeného bankovnictví, které vychází ze směrnice PSD2. Otevřené bankovnictví je bezpečný způsob, jak můžete propojit váš účet s partnerskými aplikacemi ověřenými naší bankou nebo ČNB.

Jak to funguje

Partnerská aplikace (neboli aplikace třetí strany) je webová nebo mobilní aplikace jiné společnosti či banky, které můžete dát souhlas k propojení s vaším účtem. Otevřené bankovnictví není povinné ani automatické, o povolení přístupu aplikaci rozhodujete vy.

S čím může pomáhat

Propojení s partnerskými aplikacemi vám přinese výhody spojené se správou vašich účtů a platbami. Počet aplikací bude v blízké době narůstat tak, jak se do otevřeného bankovnictví budou zapojovat banky, e-shopy a další společnosti.

Bezpečnost

Rozhodujete vy

Propojení vašeho účtu se třetím stranami bude vysoce zabezpečeno, nejdůležitějším článkem jste ale vy. Pouze vy rozhodujete, zda aplikace získá přístup k vašemu účtu a jaká oprávnění bude k účtu mít.

Pod kontrolou

Přístup aplikace k vašemu účtu je časově omezený. Platnost oprávnění pro aplikaci máte pod kontrolou ve svém internetovém bankovnictví. A zde také můžete přístup kdykoli zrušit.

Důkladně ověřeno

Přístup k účtům můžeme s vaším souhlasem povolit pouze ověřeným partnerským aplikacím Banky CREDITAS anebo aplikacím licencovaným ČNB. Seznam ověřených aplikací uvádíme níže.

Typy oprávnění

Informace o účtech

Identifikujeme aplikaci váš účet, nesdělujeme nic o vašich financích.

 • Zpřístupní pouze základní informace.
 • Název a číslo účtu, majitel, IBAN, měna apod.
 • Nezobrazí zůstatek ani pohyby na účtu.
 • Neumožní zadávat platby.

Informace o zůstatku

Předáme aplikaci informace o zůstatku financí na vašem účtu.

 • Zobrazí aktuální zůstatek na účtu.
 • Nezobrazí pohyby (transakce).
 • Neumožní zadávat platby.

Historie transakcí

Zpřístupníme historii transakcí, aplikace tak získá informace o pohybech na účtu.

 • Zobrazí transakční historii.
 • Ukáže příjmy, platby a další operace.
 • Neumožní zadávat platby.

Realizace platby

Poskytneme aplikaci možnost provést z vašeho účtu platbu.

 • Umožní platby z aplikace třetí strany.
 • Bez nutnosti přihlášení do vlastního internetového nebo mobilního bankovnictví.

Seznam partnerských aplikací

Můžete se spolehnout na tyto partnery, se kterými jsme navázali spolupráci na poli otevřeného bankovnictví.

Česká republika

Slovensko

Další podrobnosti

Co je PSD2

PSD2 (Payment Services Directive 2) je evropskou směrnicí platnou pro všechny státu EU. Na jejím základě byl v ČR schválen nový zákon o platebním styku, v němž je mimo jiné vymezen prostor pro vznik otevřeného bankovnictví.

Proč PSD2 vznikla

PSD2 sjednocuje pravidla platebního styku v rámci Evropské unie a posiluje pozici vás, bankovního klienta, při využívání bankovních služeb v celé EU. Zároveň otevírá prostor pro třetí strany, které nemusí být bankami, ale nyní mohou poskytovat své služby napojené na bankovní data.

Jaká oprávnění mohu aplikaci udělit

V otevřeném bankovnictví můžete udělovat 4 typy oprávnění. Třemi z nich umožníte aplikaci pouze získávat informace, přičemž rozsah údajů se liší podle zvoleného oprávnění. Může se tak jednat buď o základní údaje o účtu (číslo účtu, majitel apod.), nebo může aplikace zjistit výši zůstatku na vašem účtu, anebo jí může být dostupná vaše transakční historie. Ve všech třech typech oprávnění se jedná pouze o čtení informací, aplikace nemá v žádném případě možnost na vašem účtu cokoli měnit. Čtvrtý stupeň oprávnění umožní aplikaci provádět z vašeho účtu platby.

Na jak dlouho uděluji aplikaci souhlas pro přístup k účtům

Pokud povolíte aplikaci přístup k vašemu účtu, nejde o souhlas na věčné časy. U každého povolení je standardně omezena platnost na 90 dnů od autorizace. V internetovém bankovnictví máte možnost svůj souhlas kdykoli zrušit a aplikaci tak od svého účtu odpojit okamžitě.

Jak bude aplikace pracovat s mými daty

Při povolení přístupu aplikaci k vašemu účtu se řídíme oprávněními, která dané aplikaci udělíte. Podle vašeho nastavení dovolíme aplikaci získávat informace o vašem účtu, zůstatku či historii transakcí anebo také realizovat platby. Způsob a rozsah nakládání s daty získanými z vašeho účtu závisí výhradně na aplikaci a na podmínkách, na kterých se vy jako klient s konkrétní aplikací dohodnete.

Jste aplikací třetí strany a chcete se zapojit do otevřeného bankovnictví Banky CREDITAS?

Kontaktujte nás zde. Společně se dohodneme na dalším postupu.