Povinně uveřejňované informace

Povinně uveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Banky CREDITAS a.s.

Seznam členů dozorčí rady a výboru pro audit

Covid III

Povinně uveřejňovaný seznam příjemců úvěru s podporou COVID III

Ostatní povinně zveřejňované informace

Archiv

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo - archiv povinně zveřejňovaných informací před přeměnou
z družstva na akciovou společnost.