Důvody proč investovat

Důvodů, proč začít investovat existuje celá řada. Někoho trápí inflace, někdo se dívá do budoucna a někdo obdivuje staré automobily, a proto je nakupuje do své sbírky. Většina z nás se však zabývá kombinací různých důvodů, které většinou směřují do budoucnosti. Správná strategie investování nám může usnadnit cestu ke splnění našich přání. Nejčastěji řešíme v obecné rovině následující situace:

Finanční rezerva

Odložené finance na zamýšlený nákup v budoucnu či pro nečekané životní situace.

Rezerva na důchod

Udržení životního standardu i ve chvíli, kdy přestanete být ekonomicky aktivní.

Peníze pro své blízké

Usnadnit vstup do života svým dětem či zajistit lepší vzdělání svým vnoučatům.

Magický trojúhelník investování

Cíle všech investic jsou však společné. Jsou jimi očekávané výnosy. Každý by chtěl maximální výnos, okamžitou dostupnost financí a pokud možno bez rizika. A právě s těmito požadavky souvisí tři stěžejní faktory investování (tzv. magický trojúhelník investování), nad kterými je třeba se zamyslet:

 • očekávaný výnos investice (ve formě ročních výnosů nebo růstu ceny investice),
 • očekávané riziko investice,
 • očekávaný důsledek na likviditu investora (likvidita znamená schopnost proměnit investici na peníze).

Investor se pohybuje v rámci tohoto trojúhelníku a snaží se vyvážit všechny tři vzájemně se ovlivňující faktory. Obecně však platí, že čím je vyšší výnos, tím vyšší je podstupované riziko. Vyšší výnos bývá obvykle požadován investory jako prémie u nástrojů s nižší či jinak omezenou likviditou.

Úložky na spořicím účtu

Spořicí účet má vysokou likviditu, dostanu se k penězům téměř okamžitě a riziko je eliminováno zákonným pojištěním vkladů, výnos zde ovšem zdaleka nedosahuje na úroveň inflace.

Investice do nemovitostí

Nemovitost nese dlouhodobě výnosy nad úrovní inflace, ale když ji chci prodat, trvá to v průměru 3 měsíce až rok. Riziko u nemovitostí je poměrně nízké. Určitě je však vhodné počítat s delším investičním horizontem z důvodu značné citlivosti na hospodářský cyklus v ekonomice.

Investice do akcií

Akcie nabízí potenciálně vysoký výnos a jsou velmi dobře likvidní. Rizika spočívají především v nevhodném načasování nákupu akcií. Jejich cena totiž může být značně ovlivněna náladou na trhu a retailový investor může vstupovat na trh, když je již v poslední fázi růstu.

Faktor inflace

Selský rozum nám říká, že skladovat hotovost pod matrací nebude vzhledem k neustálému růstu nákladů vydávaných za bydlení, potraviny či energie tou správnou cestou, jak uchovat hodnotu vydělaných peněz. Mluvíme o inflaci, která vyjadřuje růst cenové hladiny v ekonomice. S postupným snižováním hodnoty našich úspor se řada lidí nechce smířit, a proto hledá cestu, jak nad inflací vyzrát.

V předchozím odstavci nám trojúhelník investování nastínil, že velmi nízká míra rizika a vysoká likvidita, poskytnou poměrně malé výnosy. Do této kategorie spadají depozitní bankovní produkty, jako jsou spořicí účty a termínované vklady. Banky totiž vydělávají na úvěrování domácností či firem a tím přebírají rizika na sebe, nemluvě o tom, že bankovní vklady jsou u nás pojištěny do výše 100 tis. EUR. Díky tomu jsou bankovní depozitní produkty velmi bezpečné (riziko nese především banka), vysoce likvidní, ale výnosy jsou oproti jiným investičním produktům nízké.

Aktuální výše inflace | srpen 2020

3,3 %

Budeme-li chtít přebít inflaci, bude nutné podstoupit vyšší rizika, která ale mohou nabídnout i vyšší zhodnocení. Od toho tu jsou různé typy investic, které nám umožní získat očekávaný výnos. Ale i v této situaci platí, že držet část majetku v rychle dostupných a bezpečných finančních produktech jako jsou spořicí účty, je určitě rozumné.


Než začnete investovat…

Před samotnou realizací investice je třeba si odpovědět na několik otázek. Čím k sobě budete poctivější, tím lépe a s menšími problémy se vám pak bude žít v případě dočasných výkyvů hodnoty nakoupených cenných papírů.

Kolik peněz mohu
investovat, aniž by to
ohrozilo běžný chod
mé domácnosti?
Jaké jsou moje budoucí
výdaje, kterým se
nevyhnu (nástup dítěte
na střední školu,
plánovaná operace
a s ní související
výpadek příjmů)?
Jaké mi zůstanou rezervy
pro případ neočekávaných
výdajů (nová lednička,
oprava auta)?

Obecně pak platí pár věcí, které by měly být součástí vaší investiční strategie:

 • Diverzifikace portfolia:
  Své peníze vložte do více typů investičních produktů. Snížíte tak investiční rizika a případná ekonomická krize by měla mít menší dopad na celkovou výnosnost.
 • Pragmatické rozhodování:
  Držte se svých stanovených cílů a nepodléhejte náladám na trzích. Unáhlená rozhodnutí při nákupu i odprodeji investičních nástrojů nejsou na místě.
 • Pravidelné investování:
  Pravidelné investice chrání před výkyvy na trzích. Začněte klidně i s malými částkami – časem se vám toto rozhodnutí bude jevit jako velmi správné.
 • Nepodceňujte rizika:
  Seznamte se s veškerými dostupnými informacemi před realizací každé investice.
 • Likvidní rezerva:
  Vždy si držte část majetku v rychle dostupných a bezpečných finančních produktech.
 • Investujte, nespekulujte:
  Držte se osvědčené strategie „koupit a držet“.

Kde hledat inspiraci?
Podívejte se po svém okolí a určitě ji tam najdete.
Co skutečně potřebujete? Zdraví, potraviny, bydlení, energie.
A protože chcete i své portfolio mít životaschopné, doplňte do něj tyto prvky také.