Proč a jak investovat

Pravidelné investice

Pro ty, kdo mají obavy investovat jednorázově vyšší částky či teprve začínají vytvářet rezervy, je pravidelné investování ideální volbou. V praxi se totiž ukazuje, že právě tato forma může v delším horizontu ochránit před rizikem krátkodobých poklesů hodnoty investice.

Průměrování nákupních cen

Důležitou vlastností pravidelného investování je princip průměrování nákupních cen. Jde o to, že investujeme-li měsíčně stále stejnou částku, pokaždé za ni nakoupíme jiné množství cenných papírů a dlouhodobě dochází k průměrování nákupní ceny. Pokud hodnota cenného papíru poklesne, nakoupíme jich za stejnou částku více, což se nám zúročí ve chvíli, kdy hodnota investice opět vzroste.Příklady vývoje výnosu

Modelový příklad vývoje investice 1: Pravidelná investice do fondu ve výši 1 000 Kč/měsíc.

Pravidelné nákupy investičních akcií:

  • leden: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks
  • únor: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks
  • březen: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks
  • duben: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks
  • květen: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

celkem: za 5 000 Kč nakoupeno 7 000 investičních akcií aktuální hodnota akcií: 7 000 Kč procentuální zisk: 40 %

Komentář: Dva výrazné propady hodnoty ceny investičních akcií, které mohly vylekat nejednoho investora. A právě ty jsou v konečném součtu tím, co způsobilo výrazný výnos: za stejnou cenu se nakoupilo dvakrát více akcií.

Modelový příklad vývoje investice 2: Pravidelná investice do fondu ve výši 1 000 Kč/měsíc.

Pravidelné nákupy investičních akcií:

leden: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks únor: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks březen: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks duben: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks květen: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks

celkem: za 5 000 Kč nakoupeno 6 750 investičních akcií aktuální hodnota akcií: 5 400 Kč procentuální zisk: 8 %

Komentář: Dva poklesy a mírný nárůst ceny investičních akcií dokonale ilustruje situaci, kdy se ani nedostaneme na původní vstupní hodnotu při první pravidelné investici, ale i tak jsme stále v plusovém výnosu.Shrnutí pravidelného investování

Rozložení v čase:

V případě pravidelných investic hraje svou roli rozložení jednotlivých nákupů v čase a z toho plynoucí nejvýznamnější výhoda, kterou je potlačení rizika špatného načasování investice v případě kolísání trhů.

I s nízkými částkami:

Investování již od nízkých částek nezatěžuje váš rozpočet a v dlouhodobém horizontu přináší jedno z nejefektivnějších zhodnocení. Můžete začít s nižší částkou v řádech stovek korun měsíčně a postupně přidávat dle vašich možností.

Rizika investic:

I když jsou některá rizika potlačená, tak i pravidelné investice s sebou nesou rizika stejně jako jakákoliv jiná investice. I zde platí, že hodnota investice může kolísat, návratnost investované částky není zaručena a minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.

Typy cenných papírů

Naprostým základem je dobrá znalost
jednotlivých typů cenných papírů,
jejich kladů a záporů.

Zjistit více

Proč a jak investovat

Důvodů, proč začít investovat existuje
celá řada. Cíl je však vždy stejný:
zajímavý výnos.

Zjistit více