Výhra volá!

Soutěž s Richee účtem Junior


Založte si běžný dětský účet Richee Junior a hrajte o Apple iPhone 12 s ročním kapesným
a další hodnotné ceny. Soutěž probíhá od 1. 3. do 30. 4. 2021.


CHCI SOUTĚŽIT

PRINCIP SOUTĚŽE

Pokud v období trvání soutěže založíte nový (první) běžný dětský účet Richee Junior, budete automaticky zařazeni do slosování. Na konci soutěže bude vylosován 1 výherce hlavní ceny - mobilního telefonu Apple iPhone 12 64GB s kapesným 12 krát 500 Kč, a 5 výherců vedlejší ceny - bezdrátových sluchátek Apple AirPods Pro.

Do soutěže budou zařazeni pouze klienti s nově (poprvé) založeným Richee účtem Junior, kteří si jej založí v období trvání soutěže, tj. od 1. března do 30. dubna 2021.

Klienti, kteří před začátkem soutěže založili Spořicí dětský účet Richee Junior a nově (v době trvání soutěže) založí svůj první běžný dětský účet Richee účet Junior, budou také automaticky zařazeni do slosování!


Jak vyhrát?

 • Založte si první běžný dětský účet - Richee účet Junior

  Podrobnosti k založení Richee účtu Junior naleznete na produktové stránce.
  Založit dětský účet může rodič dítěte na pobočce nebo on-line, a to v jeho mobilní aplikaci CREDITAS Banking.

 • Mějte účet stále aktivní i k datu losování

  Využívejte Richee účet Junior naplno včetně všech jeho výhod.

 • Vyhrajte iPhone 12 s ročním kapesným nebo bezdrátová sluchátka AirPods

  Staňte se jedním ze šťastných výherců atraktivních odměn!Proč si založit dětský účet Richee Junior?

Zdarma jedna z nejvýhodnějších karet na trhu

Zdarma Richee karta Junior s výběry z bankomatů po celém světě zdarma.

S nulovými poplatky

Založení, vedení i zrušení účtu je zcela zdarma. Podpora Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay.

Výhodné úročení
1,5 % ročně

Vysoká úroková sazba
1,5 % ročně do výše zůstatku
50 000 Kč.

On-line založení v aplikaci

Dětský účet může zákonný zástupce (rodič) nově založit on-line přímo ze své aplikace CREDITAS Banking.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Zkrácená pravidla soutěže

Kdo se může zúčastnit?

Soutěže se může zúčastnit nezletilá fyzická osoba, která nenabyla plné svéprávnosti, a která je ke dni skončení Soutěže starší 6 let a mladší 18 let.

Jak soutěžit?

Do Soutěže je automaticky zařazen každý, kdo v soutěžním období založí jeden (svůj první) Richee účet Junior, a zároveň poskytne telefonní a elektronický kontakt.

Poskytnuté kontaktní údaje mohou patřit soutěžícímu, pokud se jedná o soutěžícího staršího 15 let ke dni ukončení soutěže, nebo jeho zákonnému zástupci nebo jinému oprávněnému zástupci v případě, kdy se jedná o soutěžícího mladšího 15 let. Úplné znění pravidel najdete níže.

Výhry v soutěži

V soutěži se hraje celkem o 6 hodnotných výher. Hlavní výhrou v soutěži je mobilní telefon Apple iPhone 12 a měsíční kapesné 500 Kč po dobu 1 roku. Druhou až šestou cenou jsou bezdrátová sluchátka Apple AirPods Pro.

Vyhodnocení a losování soutěže

Banka vylosuje ze všech Soutěžících, kteří splnili všechny podmínky dle soutěžních pravidel, 6 výherců. Losování výher bude probíhat po ukončení Soutěže, a to zcela anonymizovaně užitím tabulkového procesoru z anonymizovaného výběru Soutěžících. Soutěžící, který vyhraje, bude o výhře informován přímým telefonickým či e-mailovým kontaktem.

Vylosovaní Soutěžící, případně jejich zákonní nebo jiní oprávnění zástupci, budou po vylosování kontaktováni telefonicky případně elektronicky na kontakty, které poskytli bance. Pro to, aby vylosovanému Soutěžícímu vznikl nárok na výhru, je nutné, aby potvrdil, že má o výhru zájem.

V případě, že vylosovaný Soutěžící nebo jeho zákonný nebo jiný oprávněný zástupce nebude reagovat na telefonické či elektronické kontaktování nejpozději do 17. 5. 2021, zaniká tím nárok vylosovaného Soutěžícího na výhru.Neúplná jména šesti vylosovaných Soutěžících, kterým vznikl nárok na výhru, budou zveřejněna nejpozději do 21. 5. 2021 na Internetových stránkách banky ve formátu křestní jméno, iniciála příjmení, obec trvalého pobytu.

Trvání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1. března 2021 do 30. dubna 2021 včetně.

Doplňující informace

Účastníkem Soutěže je nezletilá fyzická osoba, která nenabyla plné svéprávnosti a která je ke dni skončení Soutěže starší 6 let a mladší 18 let. Soutěžící mladší 15 let ke dni skončení Soutěže musí být při jednání s Bankou vždy zastoupeni zákonným nebo jiným oprávněným zástupcem.

Ke dni skončení Soutěže musí být založený dětský účet plně aktivní, nesmí být ve výpovědní době, zrušen ani nesmí chybět nebo nesmí být neaktuální jakékoli údaje, dokumenty či podklady, požadované Bankou při zakládání dětských účtů a jejich aktivaci.

Soutěžící se může do soutěže zapojit maximálně jednou, tedy založení dalšího dětského účtu nebude mít na účast v Soutěži žádný vliv.Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje soutěžící v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném změní, pořadateli soutěže souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v úplných pravidlech soutěže a tato pravidla schvaluje. V případě rozporu mezi výše uvedeným textem a podrobnými pravidly soutěže platí ujednání podrobných pravidel soutěže. Úplná pravidla soutěže najdete níže.

VÝHERCI SOUTĚŽE

Výhercem se stal/a:

Výherci budou zveřejněni nejpozději 21. 5. 2021