Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí

Hlavní výhody

Bezúčelový úvěr

Ve využití zajištěného spotřebitelského úvěru ve výši od 50 000 Kč nejste nijak omezeni. Splácet úvěr přitom můžete až 20 let.

Úroky od 4,9 % ročně

Zápůjční úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Stanovuje se individuálně na základě bonity klienta.

Mimořádné splátky zdarma

Na spotřebitelský úvěr můžete kdykoliv vložit mimořádnou splátku nebo úvěr zcela doplatit. Bez poplatků.

Řešíte bydlení?

Při investicích do bydlení pro vás máme připraven
úvěr s ještě výhodnějšími podmínkami.

Už znáte náš běžný účet?

Téměř bez poplatků a s platební kartou zdarma. Objevte, jaké výhody vám nabízí.

Kontaktujeme Vás pro upřesnění parametrů úvěru


Jak zažádat?

Na pobočce

O úvěry žádejte osobně na jedné z našich poboček, které najdete již na 32 místech České republiky.

Mapa poboček


Poplatky

Za běžné transakce a služby u nás neplatíte.

Přijetí a posouzení žádosti o úvěr Zdarma
Poplatek za vypracování smluvní dokumentace zajištěného úvěru* 4 % z dohodnuté jistiny úvěru
minimálně 3 000 Kč
maximálně 21 000 Kč
Správa a vedení úvěru Zdarma
Předčasné splacení části nebo celého úvěru Zdarma

* Poplatek za vypracování smluvní dokumentace se hradí po schválení úvěru a podpisu smluvní dokumentace.


Další podrobnosti

Zajištění úvěru

Úvěr je třeba zajistit obytnou nemovitostí v osobním vlastnictví s živelním pojištěním. Zajištění probíhá zástavním právem k nemovitosti, které musí být v katastru nemovitostí zapsáno jako první v pořadí pro Banku CREDITAS, a do katastru nemovitostí musí být rovněž zapsán zákaz zatížení a zcizení nemovitosti zřízený jako věcné právo. Pojištění zastavené nemovitosti musí být platné po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Do 30 dnů od splacení celého úvěru Banka CREDITAS vyhotoví Potvrzení o splacení úvěru, jehož součástí bude rovněž souhlas se zánikem zástavního práva včetně zákazu zcizení a zatížení. Toto potvrzení slouží jako podklad pro klienta k podání návrhu na výmaz zástavního práva včetně zákazu zcizení a zatížení na katastr nemovitostí.

Zvýšená věková hranice

Úvěr je poskytován fyzické osobě občanovi starší 18 let se splatností až do 65 let věku klienta.

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad: produkt Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí při výši 450 000 Kč a dobou trvání 10 let a 10 měsíců (130 měsíců): zápůjční úroková sazba (pevná po celou dobu trvání úvěru) 9,90 % p.a., měsíční splátka 5 636 Kč, poplatek za sjednání závazku poskytnout úvěr 18 000 Kč, poplatek za vklad na katastr nemovitostí 1 000 Kč, poplatek za výmaz zástavního práva na katastr nemovitostí 1 000 Kč, náklady na pojištění zastavované nemovitosti, náklady za vyhotovení ocenění zastavované nemovitosti, poplatek za výpis z bankovního / nebankovního registru při osobním převzetí 400 Kč, RPSN 11,5 %, celková částka splatná spotřebitelem 753 186 Kč.

Reprezentativní příklad má pouze informativní charakter. Parametry poskytnutého úvěru se mohou lišit v závislosti na vaší bonitě a celkovém posouzení vaší schopnosti splácet úvěr.

Do celkové částky splatné spotřebitelem nejsou zahrnuty náklady na pojištění a ocenění zastavované nemovitosti, neboť výše těchto nákladů není Bance CREDITAS známa.

Další příklady možností splácení najdete zde.

Ocenění nemovitosti

Je vyžadováno ocenění nemovitosti, ke které bude zřízeno zástavní právo za účelem zajištění úvěru. Náklady za vyhotovení ocenění zastavované nemovitosti hradí žadatel o úvěr, který zajistí i jeho doložení.

Co je nutné při žádosti doložit

Při žádosti žadatel, případně spolužadatel pro účely posouzení úvěruschopnosti dokládá: občanský průkaz, řádně vyplněnou žádost o poskytnutí úvěru, potvrzení o výši příjmů (ne starší jednoho měsíce) nebo daňové přiznání za poslední dvě ukončená zdaňovací období (při předání daňového přiznání včetně příloh je nutné doložit také doklad o zaplacení daně a čestné prohlášení o pohledávkách vzhledem k Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně), dále výpisy z účtu klienta za poslední dva měsíce a jeden výpis ne starší 6-ti měsíců, výpisy z bankovního a nebankovního registru klientských informací ne starší jednoho měsíce. Případně také další informace k doplnění vyžádané poskytovatelem.

Pokud spotřebitel nedodá veškeré výše uvedené požadované dokumenty a Banka CREDITAS nebude z tohoto důvodu schopna posoudit jeho úvěruschopnost, Banka CREDITAS úvěr neposkytne.

Možné důsledky nedodržení závazku související se smlouvou o úvěru naleznete zde.Doplňující informace

Poskytovatel: Banka CREDITAS a.s. se sídlem Sokolovská 1675/9, Karlín, Praha 8, IČO: 63492555. Ověření oprávnění k činnosti: základní seznamy regulovaných a registrovaných subjektů vedených ČNB na webových stránkách www.cnb.cz, výpis z obchodního rejstříku poskytovatele dostupný na webových stránkách www.justice.cz. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká národní banka. Spory z tohoto úvěru lze mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra. Možnosti a postup vyřizování stížností (reklamací) naleznete v dokumentu: Reklamační řád (PDF). Banka CREDITAS neposkytuje radu ve smyslu § 85 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru.