Kurzovní lístek Exchange Rate Chart

Banka CREDITAS a.s., IČO 634 92 555

Měna Currency Množství Amount Nakupujeme (v CZK) We buy (CZK) Prodáváme (CZK) We sell (CZK)

Směna je prováděna bez poplatku

The exchange transaction is performed without a fee.

Klient může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to v provozovně, ve které směnárenský obchod provedl (lhůta běží jen v provozní době provozovny). Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu; převyšuje-li částka složená zákazníkem k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR (či ekvivalent po přepočtu kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou), může zákazník odstoupit od smlouvy v rozsahu, v němž jím složená částka k provedení směny odpovídá částce 1 000 EUR. Bližší informace u obsluhy. / The Client may withdraw from the foreign exchange transaction contract within 3 hours from the performance of the transaction at the establishment where the transaction was performed (the time limit runs during the establishment’s opening hours only). The withdrawal must relate to the entire scope of the foreign exchange transaction contract; where the amount deposited by the customer for the exchange transaction exceeds the equivalent of EUR 1,000 (or an equivalent after conversion at the rate published by the Czech National Bank), the customer may withdraw from the contract to the extent to which the amount deposited by the latter for the performance of the exchange transaction equals EUR 1,000. For more information ask the clerk.